Tandläkare, forskare och innovatör

Tandläkare, forskare och innovatör

Det tog 30 år från idé till produkt, men sedan dess har tiotusentals patienter blivit hjälpta av sjukhustandläkaren Mary Häggs träningsredskap mot besvär som sväljproblem och sömnapné.

Nyheter

Munskärm testas mot snarkning

Den påminner lite om en napp och har i en pilotstudie visat lovande resultat mot snarkning. Nu ska Mary Häggs munskärm testas i en kontrollerad studie.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons