Annons

Annons

Tandläkare, forskare och innovatör

Det tog 30 år från idé till produkt, men sedan dess har tiotusentals patienter blivit hjälpta av sjukhustandläkaren Mary Häggs träningsredskap mot besvär som sväljproblem och sömnapné.

Sjukhustandläkaren Mary Hägg fick en idé i mitten på 1980-talet när hon läste om en genetiskt förprogrammerad generator i hjärnstammen för människans viktiga funktioner. Via läpparna och mjuka gommen kunde generatorn stimuleras och på så sätt aktivera muskulaturen hos patienter som hade problem med att svälja eller andas. Även besvär med reflux eller trög mage/tarmar kunde påverkas.

Mary Hägg

Mary Hägg
Ålder: 66 år.
Arbete: Områdesansvarig för Tal- och sväljcenter vid öron-näsa-halskliniken på Hudiksvalls sjukhus. Post dok vid Uppsala universitet.
Bor i: Sörviksta utanför Hudiksvall.
Utbildning: Tandläkarexamen, Umeå, 1978. Medicine doktorsexamen, Uppsala universitet, 2007.
Familj: Sambo. Fyra barn, elva barnbarn.
Fritid: Friluftsliv, till exempel längdskidåkning (har åkt på elitnivå som ung), långfärdsskridskoåkning och fjällvandring.
Övrigt: Utsågs till Sveriges yrkeskvinna 2016 av organisationen Business and Professional Women.


Idén fanns med när hon 1990 grundade Tal- och svälj­center, en länsenhet vid öron-näsa-hals­­kliniken på Hudiksvalls sjukhus. Där är hon alltjämt områdes­ansvarig.
Enheten arbetar med munnens funktioner på människor i alla åldrar, från prematura barn till äldre äldre. Verksamheten är multidisciplinär och tandläkare samarbetar med logopeder, fysio­terapeuter, läkare och andra yrkesgrupper.
I 50-årsåldern började Mary Hägg forska. Parallellt med jobbet i Hudiksvall blev hon doktorand vid Uppsala universitet.
Utifrån idéerna i de vetenskapliga artiklarna hade hon utvecklat en prototyp och ville testa om innovationen fungerade. Hennes forskning bekräftade det, och idén har sedan utvecklats till produkten IQoro.
– Men det tog 30 år från idé till produkt, berättar hon.
Mary Hägg disputerade 2007 vid Uppsala universitet och är fortfarande knuten till universitetets centrum för klinisk forskning i Gävleborg. Hon samarbetar också med universiteten i Umeå och Linköping.

Mary Hägg visar en patient hur träningsredskapet IQoro ska användas. Det tillverkas i Ockelbo och hjälper många med reflux eller sväljproblem.


Marys neuromuskulära träningsredskap ser ut som en valfena. Att träna med den stimu­lerar nervbanor och stärker muskulaturen från munnen, övre luftvägarna, matstrupen och ner till magen.
Varje träningspass tar 30 ­sekunder och ska utföras tre gånger om dagen. Behandlingen gör att majoriteten patienter med reflux och sväljproblem blir helt eller delvis av med sina besvär.
Mary Hägg började forska på strokepatienter. Träningsredskapet testades på patienter som fortfarande hade sväljproblem minst fyra veckor efter stroken och jämfördes med patienter som upp till tio år efter strokedebut hade kvarstående dysfagi. Det visade sig att produkten var lovande.
– Efter fem till åtta ­veckors träning blev 97 procent av stroke­patienterna förbättrade i sin sväljfunktion och 63 procent kunde svälja normalt.
Resultaten blev lika bra i bägge grupperna oavsett ålder, kön eller när behandlingen sattes in.

Från läpparna till diafragman

Mary Hägg hade också en idé om hur kraften i muskelkedjan från läpparna till diafragman kunde mätas. I avhandlingen validerade hon mätinstrumentet.
Sväljfunktionen består av en kedja nivåer. Maten måste föras från tallrik till mun. Där spelar även kroppshållningen en roll. Sedan passerar maten munhålan, svalget och matstrupen, där diafragman också är viktig.
För att sväljfunktionen ska fungera normalt måste muskel­kedjan kunna klara ett motstånd på 1,5 kilo, enligt Marys studie. Det visade sig att kraften i muskelkedjan korrelerade till stor del till förmågan att kunna svälja.
– Personer som haft stroke hade en svag muskelkedja, men i studierna kunde vi bevisa att det gick att träna upp kraften.

Diafragmabråck med reflux

Numera är Mary Häggs forskning fokuserad på hur innovationen fungerar på personer som har diafragmabråck med reflux.
Hela 20 procent av den friska befolkningen i västvärlden och 400 miljoner i världen har problem med sura uppstötningar på grund av en försvagad diafragma. Reflux, ett av flera symtom på diafragmabråck, kan orsaka allt från frätskador på tänder, andningsproblem och röstförändringar till ökad cancerrisk och de drabbade lider gravt, berättar Mary Hägg.
I dag behandlas reflux främst med läkemedel som kan ge biverkningar.
Marys uppfinning har visat sig vara ett effektivt alternativ. De flesta av patienterna i studierna blev helt symtomfria och så gott som alla fick bättre funktion.
I dag, 9 november, är internationella refluxdagen. Det är företaget bakom Marys träningsredskap som har instiftat refluxdagen.

Bästa forskningsrapport

Vid årets odontologiska riksstämma skulle hon presentera en forskningsrapport om refluxstudierna. Hennes rapport blev utsedd till årets bästa forskningsrapport inom ämnesområdet orofacial medicin.
När riksstämman nu blir digital, uteblir forskningspresentationerna, men Mary Hägg kommer att framföra sin rapport inom Svensk förening för Oro­facial Medicin 2021.
Förutom att vara tand­läkare, innovatör och forskare, har Mary Hägg med åren även blivit entreprenör.
– När vi vetenskapligt visat att min innovation fungerade, hamnade jag i sitsen att någon måste producera produkten.

”Drivkraften har ­varit att hjälpa människor till en god livskvalitet.”

Företaget registrerades 2012 med huvudkontor i Hudiksvall. Mary är tillsammans med två av sina döttrar medgrundare, men är inte anställd i företaget. Döttrarna, båda civilekonomer, driver bolaget, som i dag har 13 anställda.
Mary Hägg fick svenskt patent och CE-märkning på sin innovation 2014. Den tillverkas i dag i Ockelbo.
Till sommaren går Mary Hägg i pension från huvudjobbet i Hudiksvall och verksamheten tas över av tre tandläkare i Gävle.
– Jag är väldigt nöjd med mitt yrkesliv. Drivkraften har ­varit att hjälpa människor till en god livskvalitet. Det har varit givande, och jag har lärt mig så ­mycket.
Janet Suslick

Upptäck mer