Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran

Tre systemiska sjukdomar påverkar den orala bakteriefloran på ett sätt som gör att mottagligheten för parodontala sjukdomar ökar.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons