Annons

Annons

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran

Tre systemiska sjukdomar påverkar den orala bakteriefloran på ett sätt som gör att mottagligheten för parodontala sjukdomar ökar.

Det har hittills varit svårt att vetenskapligt slå fast ett orsakssamband mellan dålig tandhälsa och systemiska sjukdomar. Här kommer kanske förklaringen till det: Amerikanska och brasilianska forskare kan nu, i djurförsök, visa att de systemiska sjukdomarna diabetes, reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) alla påverkar den orala bakteriefloran på ett sådant sätt att mottagligheten för parodontala sjukdomar ökar. Alla tre sjukdomarna minskar nivåerna av de skyddande bakterierna och öppnar på så sätt upp för angrepp på tänderna.
Om detta även gäller för människa kan det alltså vara de systemiska sjukdomarna som ökar risken för tandsjukdom.

Upptäck mer