Annons

Annons

Nyheter 2023-04-11

Svenska företag säljer importerad tandteknik

Det finns 316 aktiva tandtekniska laboratorier i Sverige, uppskattar Olle Sahlin, ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund. Foto: Björn Hasselblad

Femton procent av de tandtekniska arbetena som säljs via svenska företag görs utomlands, enligt Tandteknikerförbundet.

Tandteknikbranschen omsatte nästan två miljarder kronor år 2022 och hade sammanlagt nästan 1 800 anställda. Det visar Tandteknikerförbundets senaste analys av branschen.

I januari 2023 fanns det 356 bolag inom tandteknikbranschen registrerade hos Läkemedelsverket. Olle Sahlin, ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund uppskattar att 316 av dem är aktiva tandtekniska laboratorier. Ett 40-tal registrerade företag är inte i huvudsak tandtekniska labb. Det kan till exempel vara tandläkare som gör tandtekniska arbeten.

Förra året var omsättningen inom tandteknikbranschen nästan två miljarder kronor. Av den siffran omfattade importerad tandteknik mindre än tio procent av den totala omsättningen, men eftersom importerade tandtekniska produkter i regel är billigare än dem som görs i Sverige, uppskattar Olle Sahlin att 15 procent av de tandtekniska arbetena som säljs via svenska företag görs utomlands. Branschens importföretag i Sverige hade ett 90-tal personer anställda år 2022.

”Det finns en vårdskuld som kommer att växa om patienterna inte prioriterar tandvård under denna orostid.”

Anställda inom tandteknikbranschen år 2022

Oklart hur kristider påverkar

2019 och 2020 var starka år för tandteknikbranschen, medan siffrorna pekade neråt under pandemin. Nu har branschen återhämtat sig, men det är oklart hur krig och inflation kommer att påverka de tandtekniska laboratorierna.

Olle Sahlin skriver i senaste numret av tidskriften Tandteknikern:

”För att hänga med måste prisbilden på tandteknik justeras så att det finns lönsamhet över tid. Det finns en vårdskuld som kommer att växa om patienterna inte prioriterar tandvård under denna orostid, efterfrågan på tandteknik kommer förmodligen att vara stor framöver. Det gäller att tro på framtiden och att vi kan hjälpa patienter med bra och kvalitativ tandvård.”
Janet Suslick

Upptäck mer