Stress är chefernas stora problem

Tandvårdens chefer tillhör de mest stressade i Region Örebro län, ­enligt tandvårdsdirektören Ola Fernberg. Därför arbetar folktandvården med förbättringar. Verksamhetscheferna får större inflytande, arbetsbördan ska minskas och förväntningarna ska bli tydligare.

Nyheter

Ny tandvårdsdirektör utsedd i Västra Götalandsregionen

I dag är Ann-Charlotte tandvårdschef för specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Nu blir hon chef för hela tandvårdens cirka 3100 medarbetare. Grattis till nya jobbet. Vad lockade dig att ta det? – Tack. Jag har varit i organisationen i många år, har arbetat som chef på olika nivåer och operativt som klinikchef. Nu får jag...

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons