Annons

Annons

Stress är chefernas stora problem

Tandvårdens chefer tillhör de mest stressade i Region Örebro län, ­enligt tandvårdsdirektören Ola Fernberg. Därför arbetar folktandvården med förbättringar. Verksamhetscheferna får större inflytande, arbetsbördan ska minskas och förväntningarna ska bli tydligare.

Det finns uppåt 25 verksamhetschefer inom allmän- och specialisttandvård i Folktandvården Region Örebro län. De flesta är tandläkare.
Verksamhetscheferna ansvarar för klinikernas personal och ekonomi. De flesta som är tandläkare arbetar också kliniskt och har ansvar för sina egna patienter. En del hoppar även in som behandlare när någon annan är sjuk.
De flesta verksamhetschefer ansvarar för en eller ett par kliniker.

Ola Fernberg

Ola Fernberg


– Ofta är det en större klinik som delar bemanningen med en mindre klinik i närheten, säger Ola Fernberg, tandvårdsdirektör i Region Örebro län.
Det finns brister i chefernas psykosociala arbetsmiljö, visar regionens senaste personal­enkät som gjordes hösten 2018.
– Verksamhetscheferna har symtom på stress, till exempel sömnsvårigheter och huvudvärk. De har svårt att släppa tankarna på jobbet och känner inte att de är lediga när de går hem.

”Stressade chefer gör nog att övriga medarbetare också blir stressade.”

Ledarskap och arbetsmiljö är frågor som Ola Fernberg prioriterar. Han tar resultaten från enkäten på allvar.
– Många av cheferna är unga och har inte så mycket chefs­erfarenhet. Det är tungt att ansvara för medarbetare, ekonomi och egna patienter. Många ställer också höga krav på sig själva. Vi måste se över hela kravprofilen. Vad tycker vi verksamhetscheferna ska sköta om? Vad ska de lyckas med? Hur kan vi stödja dem?

Arbeta kliniskt

Ola Fernberg har tittat på olika delar av verksamhetschefernas ansvarsområde för att se hur stressen kan minskas.
Det är inte ett krav att verksamhetscheferna ska arbeta kliniskt, men eftersom medel­åldern ligger strax under 40 år vill de flesta göra det.
– För att göra det lättare har vi minskat intäktskraven på chefer­na som arbetar kliniskt.

Odontologiskt ansvariga

En annan förändring har varit att utse odontologiskt ansvariga på klinikerna, även där verksamhetschefen är tandläkare. De odontologiskt ansvariga bidrar till att ­sprida kunskap vad gäller de odontologiska processerna, och verksamhetscheferna kan då koncentrera sig mer på personalansvaret och det ekonomiska ansvaret.
Ett annat problem som har kommit fram är att en del verksamhetschefer ansvarar för ett stort antal medarbetare.
– Fler än 35 medarbetare på en chef är för många, i alla fall för dem som fortfarande är aktiva inom professionen, anser Ola Fernberg.

Otydligt ansvar

Hur det ska lösas är fortfarande oklart. Tillsammans med verksamhetscheferna har han diskuterat olika möjligheter.
Ett sätt skulle kunna vara att ha två verksamhets­chefer, ­eller att införa en ­biträdande verksamhetschef som verksam­hets­­chefen delegerar arbets­uppgifter till. Ola Fernberg gillar inte det alternativet eftersom han tror att det är stor risk för otydligheter i vem som har ansvar för vad.
Han ser då hellre att man delar på en verksamhet så att det blir två mindre verksam­heter.

Ökat inflytande

Ett annat förslag är att utse enhetschefer som ansvarar för tandsköterskorna. Enhetschefen är då underställd verksamhetschefen.
– Vi utreder möjligheterna. De kommer att diskuteras med verksamhetscheferna och fackföreningarna. Förhoppningen är att utredningen blir klar i höst, så att vi har ett underlag att fatta beslut på.
För att öka verksamhetschefernas inflytande, deltar de i planering utifrån de politiska direktiven och i arbetsgrupper som rör strategiska frågor. Två verksamhetschefer ingår också i ledningsgruppen.
Det är ett sätt att platta till organisationen. När beslut ska verkställas på klinikerna går det då ofta fortare.

Nätverksgrupper

En annan förbättring är att nätverksgrupper har införts. Cirka fyra chefer ingår i varje grupp. Tillsammans resonerar de om problem och lösningar. De bestämmer själva hur ofta de vill träffas.
Det blir också chefsfrukostar några gånger om året med korta föreläsningar som rör ledarskap och diskussioner efteråt.

”På senare tid har det blivit populärare att vara verksamhetschef. Förhoppningsvis beror det på de förändringar vi har gjort.”

Tidigare har det varit svårt att rekrytera verksamhets­chefer ­internt och ännu svårare externt. Men situationen har blivit bättre.
– På senare tid har det blivit populärare att vara verksamhetschef. Förhoppningsvis beror det på de förändringar vi har gjort.
Allt hänger ihop, tror Ola Fernberg.

Patientsäkerhet

– Stressade chefer gör nog att övriga medarbetare också blir stressade.
Arbetsklimatet påverkar även patientsäkerheten.
– Jag skulle tro att en bra patient­säkerhet också bidrar till en bra stämning på kliniken.
Det kan vara en framgångsfaktor för rekrytering av både personal och patienter, vilket i förlängningen gynnar klinikens ekonomi.
– Cheferna har ett ansvar för att det ska vara en trevlig stämning och en bra kultur på arbetsplatsen. Patienterna märker det och det lyfter stämningen ännu mer. Det blir en bra spiral av det.
Läs mer om ledarskap och arbetsmiljö i ”Vad behöver chefen?”. 
Janet Suslick

Upptäck mer