Konkreta mått ska definiera munhälsan

Nyligen publicerades två artiklar i en vetenskaplig tidskrift som på olika sätt översätter FDI:s nya patientcentrerade definition av munhälsa till konkreta mått som kan observeras i den kliniska praktiken.

Forskning

Han satsar på samarbete kring smärta

Under flera decennier har Thomas List forskat kring smärta ur flera olika perspektiv. Just nu handlar det bland annat om att försöka förutse vem som riskerar att drabbas.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons