Annons

Annons

Konkreta mått ska definiera munhälsan

Nyligen publicerades två artiklar i en vetenskaplig tidskrift som på olika sätt översätter FDI:s nya patientcentrerade definition av munhälsa till konkreta mått som kan observeras i den kliniska praktiken.

Artiklarna publicerades i samma nummer av International Dental Journal, en kommer från en internationell arbetsgrupp, den andra är en analys från Jönköping University.
År 2016 antog FDI World Dental Federation en ny patientcentrerad definition på munhälsa. Nu har en internationell arbetsgrupp sammanfattat vilka kliniska observationer eller fakta om patienten som bör ingå för att bedöma munhälsa. Resultatet är en lista på 31 utfallsmått, kallad Adult Oral Health Standard Set (AOHSS). Listan kompletterar tidigare projekt inom området och målet för konsensusgruppen är att den används globalt för att beskriva och jämföra munhälsa.
Arbetsgruppen bakom konsensuslistan består av representanter från professionsföreningar från stora delar av världen, men hade begränsat deltagande från Asien och Afrika. Listan diskuterades systematiskt i flera rundor och förankrades även hos patientorganisationer.

Hanna Ahonen

Hanna Ahonen


Hanna Ahonen, tandhygienist och doktorand inom hälsa och vårdvetenskap på Jönköping University, är försteförfattare till den publicerade svenska studien. Hon och kollegerna i forskargruppen analyserade epidemiologiska data, inklusive 186 mätvärden på munhälsa, från 630 svenska patienter för att beskriva en del av FDI:s teoretiska ramverk för munhälsa.
Med statistisk analys (principalkomponentanalys) kunde de se vilka mått som samvarierade, bland annat för att reducera data. Resultatet inkluderade 13 mått, fördelade på de tre områdena inom FDI:s definition på munhälsa: sjukdoms- och tillståndsstatus, fysiologisk funktion och psykosocial funktion.
– Vår lista visar exempel på kliniska observationer eller frågor till patienten som kan vara viktiga att få med enligt FDI:s definition. Frågorna inom det psykosociala området skulle till exempel kunna användas för att fånga upp psykosociala faktorer av betydelse för munhälsan, berättar Hanna Ahonen.

“Listorna belyser vikten att se det större perspektivet, att munhälsa kan beskrivas av många delar.”

Den svenska analysens lista på 13 mått, liksom de 31 utfallsmåtten, i AOHSS är publicerade med open access och därmed fritt tillgänglig att ta del av. AOHSS kan också bidra med mer än det som vanligen lyfts med patienten inom tandvården, framhåller Hanna Ahonen.
– Mycket görs redan med hälsodeklarationen eller i samtal om munhygienvanor. Men förhoppningsvis kan den bidra till ökad medvetenhet om vikten av att se hela personen.
Hon vill helst inte lyfta fram något särskilt mått som viktigt bland de två listorna.
– Listorna belyser vikten att se det större perspektivet, att munhälsa kan beskrivas av många delar. Liksom värdet att även ta in personens upplevelse eller perspektiv i samtalet och därmed ett mer personcentrerat arbetssätt.

Upptäck mer