Facket: Hårdast arbetsmiljö för tandsköterskor

Höga krav, slitsamma arbetsställningar, lågt inflytande över arbetstiden och för lite stöd från chefer resulterar i hög sjukfrånvaro bland tandsköterskor. Det visar fackförbundet Visions nya rapport.

Nyheter

Tandsköterskor ångrar sitt yrkesval

Många tandsköterskor ångrar sitt yrkesval, visar en enkät som fackförbundet Vision har gjort.

Nyheter

Debatt: Visst kan chefen vara tandsköterska

Vision Klubb Tandvård Sörmland reagerar med förvåning och bestörtning över påståendet att det är ett problem att så många klinikchefer i Folktandvården Sörmland är tandsköterskor (totalt är det 6 av 21 chefer). Urban Alsenmyr, ordförande i Tjänstetandläkarna i Sörmland, menar i Tandläkartidningens första nummer 2019 att klinikchefer som är grundutbildade till tandsköterskor inte har förståelse...

Debatt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons