Personlig skyddsutrustning i tandvården

Vetenskap 3 jun 2020
Dela artikeln
Författarna till en systematisk litteraturöversikt har granskat vilken typ av personlig skyddsutrustning som bäst skyddar hälso- och sjukvårdspersonal mot smitta och kontaminering. En kommentar riktad till tandvårdspersonal finns i en kompletterande rapport. Den systematiska översikten är mycket välgjord men omfattar inte luftburen överföring av smitta, skriver HTA-O som här sammanfattar och kommenterar rapporterna.
Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Coronavirus/covid-19"

Pandemins effekter på äldre syns i bokslutet

odontologiskt bokslut Fler patienter 70 år och äldre behandlades inom Folktandvården Västra Götaland och fler tand- eller implantatstödda kronor utfördes år 2021 jämfört med 2020, visar det senaste odontologiska bokslutet.
20 jun 2022

Dos fem rekommenderas till hösten

Covid-19 Socialminister Lena Hallengren och Karin Tegmark Wisell höll på tisdagen pressträff om läget för covid-19 inför hösten. Det är troligt att smittspridningen tar fart igen till hösten, och därför rekommenderas en femte dos vaccin till vissa grupper.
24 maj 2022

Fortsatt färre tandvårdsbesök

Covid-19 Antalet besök till tandvården var under förra året fortfarande lägre än före pandemin. Nu syns också konsekvenser i form av fler fyllningar och utdragna tänder hos de patienter som inte undersöktes under år 2020.
4 maj 2022

Ingen ökad risk för gravida efter covid-19-vaccination

Covid-19 Vaccination mot covid-19 under graviditeten är inte kopplat till någon ökad risk för graviditetskomplikationer. Det visar en omfattande registerstudie av forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Folkhälsoinstitutet i Norge som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA.
30 mar 2022

Få regioner ­kräver vaccinerad tandvårdspersonal

Covid-19 Dalarna och Blekinge går i bräschen för strikta krav på att medarbetare inom folktandvården och regionen som helhet ska vara vaccinerade. Men merparten av folktandvårdsorganisationerna väljer en mjukare linje, visar Tandläkartidningens kartläggning.
10 mar 2022
Plusmaterial

Covid-19-pandemins inverkan på hemtandvård

Vetenskap Statistik över åtgärder för nödvändig tandvård på särskilda boenden i Region Skåne visar att hemtandvården väsentligen upphörde i och med besöksförbudet våren 2020. Den uteblivna tandvården under covid-19-pandemin verkar ha lett till en vårdskuld som nu ses genom ett ökat antal åtgärder av mer akut karaktär.
8 dec 2021

Förbundsmötet drabbas av de nya restriktionerna

Förbundsmöte 2021 De restriktioner som införs den 8 december innebär bland annat att arbetsgivare uppmanas att inte samla många människor inomhus. Sveriges Tandläkarförbund planerar dock för ett fysiskt förbundsmöte.
2 dec 2021

Nya restriktioner kan införas nästa vecka

Covid-19 Folkhälsomyndigheten har nu lämnat ett förslag för nya restriktioner, som, beroende på hur smittspridningen av sars-cov-2 utvecklas, kan börja gälla redan nästa vecka.
2 dec 2021

Vaccinationsbevis kan införas från 1 december

Covid-19 Från den 1 december kan det krävas vaccinationsbevis för att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än 100 personer. Detta enligt ett nytt förslag från regeringen.
18 nov 2021

Tandläkare mindre smittade av covid än väntat

Covid-19 I en global enkät svarade 52 491 tandläkare från 36 länder på hur covid-19-pandemin påverkat dem. Trots fortsatt arbete smittades de överlag inte mer än andra.
11 okt 2021

Terminsstarten präglas av pandemin

Tandläkarutbildning Det är nu den fjärde terminen och den tredje terminsstarten som påverkas av pandemin. Många restriktioner ligger kvar, men långsamt verkar det ske en återgång till en mer normal undervisningssituation senare i höst.
9 sep 2021
Plusmaterial

Dokumentärfilm om pandemin

CORONAPANDEMIN Praktikertjänst har gjort en dokumentärfilm om hur coronapandemin har påverkat vårdföretagets verksamhet.
8 sep 2021

Förlorat luktsinne behöver tidig träning

Luktträning Att upptäcka ett förlorat luktsinne är viktigt av flera skäl. Dels är det ett symtom på covid-19-infektion, dels behöver den som har drabbats träna sinnet för att det ska fungera bra igen.
30 aug 2021

Långa köer till tandvård med narkos

Pandemi Över tvåtusen patienter som behöver tandvård under narkos har fått vänta under pandemin. Detta eftersom narkosresurs­erna har behövts i intensivvården. Det visar Tandläkartidningens frågor till drygt hälften av landets regioner.
26 aug 2021

Vattenkylning tycks inte sprida covid-19

Forskning Vattenkylning tycks inte sprida coronavirus från patientens saliv, visar studie. Risken är särskilt låg om vakuumsug används och munsköljning görs innan kylningen.
1 jul 2021

Inställda konferenser drabbar yngre forskare

DIGITALA MÖTEN Många stora vetenskapliga konferenser har ställts in eller hållits digitalt på grund av pandemin. Angelika Silbereisen är en av många forskare som har påverkats.
14 jun 2021

Högre smittrisk vid patientnära arbete

Forskning Tandvårdspersonal har högre risk att smittas av sars-cov-2-virus på grund av sitt patientnära arbete. Det konstaterar brittiska forskare i en ny studie.
10 jun 2021

Olika prioritering för vaccin till tandvårdspersonal

Pandemi Frustrationen är stor över att regionerna agerar helt olika när det gäller vaccination av tandvårdspersonal. I många regioner erbjuds de vaccination i fas 2, och merparten har redan fått den första sprutan. I andra regioner är de inte prioriterade utan får vänta på vaccination i fas 4.
3 jun 2021
Plusmaterial

Hon fick inget samtal om risker med corona

ARBETSMILJÖ Kim är tandläkare inom Folktandvården Skåne AB. Hon väntar barn i sommar. Trots att hon var orolig för att bli smittad av covid-19, fick hon aldrig någon individuell riskbedömning, säger hon.
2 jun 2021

Sämre munhygien under pandemin

Pandemi Färre tandvårdsbesök, mer snacks och mindre frekvent tandborstning. Det är tre effekter av covid-19-pandemin. Detta enligt en enkätundersökning som över 6 000 personer i sex europeiska länder har svarat på.
1 jun 2021

Pandemin slukade över en miljard

Coronakrisen Drygt en miljard kronor blev det samlade intäktstappet 2020 för folktandvården till följd av pandemin. Trots rekordresultat för regionerna råder stor osäkerhet om vägen till ekonomisk balans för folktandvården.
18 maj 2021
Plusmaterial

Parodontit kan förknippas med allvarlig covid-19

Forskning Bland sjukhusinlagda covid­patienter i Qatar var parodontit associerat med ett allvarligt förlopp, även när man kontrollerat för faktorer som ålder, kön och rökning och för samsjuklighet som diabetes, fetma och högt blodtryck.
12 maj 2021

Coronarisk kan ge tandläkare ersättning

Arbetsmiljö Gravida har en högre risk att föda för tidigt om de får covid-19 under senare delen av graviditeten, enligt Socialstyrelsen. Arbetsgivaren bedömer om jobbet innebär en ökad risk att bli smittad. Graviditetspenning är en möjlig lösning för gravida inom tandvården.
6 maj 2021

Nu inspekteras smittriskerna i tandvården

Covid-19 Arbetsmiljöverket har identifierat tandvården som en bransch med högre risk att smittas av covid-19. Myndigheten gör nu därför en riktad tillsyn för att se hur arbetsgivarna hanterar risken.
14 apr 2021

Tvärnit för tandhygienistbehandlingar under pandemin

Pandemi Tandhygienisternas patienter drabbades värst under våren då stödbehandlingar sköts upp, och den uppsökande verksamheten pausades. Nu rullar tandvården på i coronaanpassad form, och med viktiga lärdomar från pandemiåret.
14 apr 2021

Plötsligt försvann alla beställningar

Pandemi Från all time high i februari 2020 till tvärnit i april. Så kan man sammanfatta pandemiåret för Sveriges tandtekniker enligt branschorganisationen Sveriges Tandteknikerförbund. Men nu rullar hjulen igen.
13 apr 2021

Var femte undersökning ställdes in under år 2020

Pandemi De regelbundna undersökningarna har fått stå tillbaka under år 2020 på grund av pandemin, och det finns ett uppdämt vårdbehov framför allt bland personer i riskgrupper. Det visar Socialstyrelsens nya rapport som sammanfattar hela år 2020.
9 mar 2021

Skydd mot pest och covid

Historia Från kryddfyllda strutar till andningsmasker med ventil. Munskydd har använts sedan medeltiden, men sett olika ut genom seklerna.
2 mar 2021
Plusmaterial

Covid-19: Detta gäller på jobbet

Covid-19 Vaccinationerna mot covid-19 är i full gång. Kan man kräva att få vaccinera sig på betald arbetstid? Och får chefen registrera dig som vaccinerad? Vi reder ut några frågetecken.
11 feb 2021

Färre tandvårdsbesök i landsort och bland 70+

Covid-19 Ett av fem besök till tandvården har inte blivit av under pandemins första nio månader. Framför allt gäller det i kommuner utanför storstadsområdena, bland äldre och bland personer i socioekonomiskt svaga grupper. Det visar Socialstyrelsens och Försäkringskassans utvärderingar.
28 jan 2021
Plusmaterial

Hon jobbar mitt i pandemin

Reportage Susan Sarwari kände att hon ville göra en insats för ­patienterna ingen vill ta emot, de med covid-19. ­Sedan i maj arbetar hon på en särskild covid-19-klinik i Folktandvården Skåne.
26 jan 2021
Plusmaterial

Pandemilagen berör inte tandvården

CORONAKRISEN En ny pandemilag gäller sedan 10 januari. Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Tandvården berörs inte.
13 jan 2021

Tandläkare får inte vaccinera mot covid-19

CORONAVACCIN Socialstyrelsen ger distriktsjuksköterskor och barnsjuksköterskor rätt att ordinera vacciner mot covid-19 från årsskiftet, men det finns inget motsvarande beslut för tandläkare och tandhygienister.
22 dec 2020

Vårdskulden växer

CORONAKRISEN Tandvården har påverkats mycket av coronapandemins första våg. Under våren byggdes en vårdskuld upp i hela landet. Nu befarar tandvårdscheferna att vårdskulden kan öka ännu mer.
10 dec 2020

Så slår covid-19 mot tandvården

Coronakrisen Hundratusentals uteblivna undersökningar, parodontala behandlingar och fyllningar. Det är facit för covid-19-pandemins första halvår.
10 dec 2020
Plusmaterial

Privattandläkarna vill ha tandvårdsakut

CORONAKRISEN Branschorganisationen Privattandläkarna vill att en tandvårdsakut för den privata tandvården ska inrättas med pengarna som inte har utnyttjats till tandvårdsstöd på grund av färre patientbesök under pandemin.
26 nov 2020

Sår på tungan kan vara nytt covid-19-symtom

Forskning Förlust av smak- och luktsinne är numera klassiska symtom vid covid-19-infektion. Nu kan forskare från Tjeckien rapportera om ytterligare ett oralt symtom, nämligen sår på tungan.
19 nov 2020

Fortsatt färre besök i tandvården

Ny rapport I samband med covid-19-pandemin har besöken i tandvården minskat kraftigt, och det är framför allt äldre och personer i socioekonomiskt svaga grupper som uteblir. Det visar ett nytt faktablad från Socialstyrelsen.
6 nov 2020

Så löstes vårdsamarbetet när gränserna stängdes

Coronakrisen Med kreativitet, samarbetsvilja, pendlande personal och förstående patienter har det odontologiska sam­arbetet i gränstrakten mellan Sverige och Norge fungerat under pandemin, trots periodvis nedstängda gränser.
12 okt 2020
Plusmaterial

Avstånd betydligt effektivare än munskydd

Covid-19 Många tusen individer måste fås att bära munskydd för att förebygga ett enda fall av covid-19. Det är slutsatsen i en artikel i Läkartidningen om evidens­läget för användning av munskydd.
5 okt 2020

Ingen på KI hade covid-19

CORONAKRISEN Tandläkarstuderande och anställda vid Karolinska institutets institution för odontologi erbjöds testning för coronavirus i mitten av september. 170 testade sig, men ingen hade covid-19.
30 sep 2020

Många covid-19-patienter tappar tidigt smak och lukt

Forskning Akut förlust av lukt- och smaksinnet skulle kunna användas som en tidig identifiering av patienter med misstänkt covid-19-infektion, föreslår forskare efter den första systematiska genomgången av tillgängliga data.
1 okt 2020

Folktandvården igång efter vårens stängningar

Covid-19 Under coronavåren begränsades verksamheten inom folktandvården i hela landet. Från nedstängningar för allt som inte var akut, till speciella rutiner för att undvika smitta. Nu öppnar klinikerna upp igen.
16 sep 2020

Tandläkare avgår som generaldirektör

högskoleprovet Karin Röding, tandläkare och generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR), avgår som generaldirektör.
10 sep 2020

Tandläkarstudenter testas för corona

CORONAKRISEN Samtliga studenter och anställda vid tandläkarhögskolan i Umeå erbjuds nu testa sig för covid-19 i samband med terminstart. Det är en del i en stor satsning i Umeå.
1 sep 2020

Patienter får förlängt högkostnadsskydd

Covid-19 Nu kompenseras patienter som inte har kunnat gå till tandläkaren på grund av covid-19. Från och med den första september får de en förlängd period för subvention inom tandvårdens högkostnadsskydd.
20 aug 2020

Stort tapp i patienter under coronavåren

Covid-19 Under våren minskade antalet besök i tandvården kraftigt på grund av pandemin. Under några veckor i april var besökarna bara hälften så många som vanligt. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
17 aug 2020

Miljontals godkända skyddsprodukter

Covid-19 Över 200 miljoner enheter personlig skyddsutrustning har godkänts för användning under den pågående pandemin. Det handlar om utrustning utan CE-märkning som har fått tillfälliga tillstånd av Arbetsmiljöverket.
11 aug 2020

Möjlig koppling mellan parodontit och covid-19

Forskning Nu publicerar amerikanska forskare en översiktsartikel om tänkbara samband mellan covid-19 och parodontit.
10 aug 2020

Smittskydd i coronatider

Pandemi Det finns ingen stor smittspridning av covid-19 bland tandvårdspersonal, inte i Sverige och inte i Wuhan i Kina där pandemin startade. Basala hygienrutiner och skydd mot stänk är basen i ett effektivt skydd.
2 jul 2020
Plusmaterial

Användning av personlig skyddsutrustning granskas

Covid-19 Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera 300 arbetsplatser inom vård och omsorg. Detta för att säkerställa att den skyddsutrustning som används är testad.
12 jun 2020

Evidensbrist för skyddsutrustning i tandvården

Forskning Vilken typ av utrustning som är bäst och hur den bäst tas av och på har utvärderats i en nyligen publicerad systematisk översikt från Cochrane, som bedömer att de forskningsresultat som finns har mycket låg tillförlitlighet men att goda råd ändå kan ges.
11 jun 2020

Oklart om patienter får coronakompensation

CORONAKRISEN Flera månader in på coronapandemin är det fortfarande oklart om patienter kommer att kompenseras när de går miste om tandvårdens högkostnadsskydd på grund av att behandlingsperioden dragit ut på tiden.
9 jun 2020

Corona sätter stopp för KI:s alternativa urval

NYA STUDENTER Karolinska institutet (KI) har ställt in det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet inför höstterminen 2020. Istället kommer 66 procent av höstens nya studenter att tas in på betyg och 34 procent via högskoleprovet.
9 jun 2020

Tandläkare i Italien döda i covid-19

Coronakrisen Tandläkare i Italien har dött i covid-19 – men smittspridningen i yrkeskåren är lägre än man först hade trott. Det visar den första omfattande studien i Europa av hur tand­läkare drabbas av det nya coronaviruset.
4 jun 2020

Så drabbar coronakrisen labben och dentalhandeln

Coronakrisen När coronakrisen stängde ner merparten av svensk tandvård drabbades även övriga delar av den odontologiska branschen hårt. De flesta tandtekniska laboratorier och stora delar av dentalhandeln har permitterat personal.
3 jun 2020

Videokonferens om tandvården i coronatider

CORONAKRISEN Nästan 1800 personer deltog i dag i en internationell videokonferens om tandvården och covid-19. Från Sverige talade Pia Skott och Andreas Cederlund, båda chefer inom Folktandvården Stockholm.
12 maj 2020

Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester

Coronakrisen Regeringen har i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat att under en tid placera Harriet Wallberg som testkoordinator på Folkhälsomyndigheten för att samordna dialogen med regionerna för storskalig testning av pågående infektion för covid-19.
8 maj 2020

Testar videovård i coronatider

DIGITAL MOTTAGNING Folktandvården Region Örebro Län har öppnat en digital mottagning. Den allra första patienten var ett förkylt barn som hade ramlat och slagit sin tand.
6 maj 2020

Utbildar tandläkare på stängda kliniker

Kompetens När stora delar av verksamheten stängdes på grund av spridningen av covid-19, tog man inom Folktandvården Stockholm vara på tiden och satsade på ett kompetenslyft för alla sina allmäntandläkare.
5 maj 2020

Coronakrisen drabbar hemtandvården hårt

CORONAKRISEN Oral Care specialiserar sig på hemtandvård på äldreboenden. Verksamheten har stannat av nästan helt under coronakrisen. Fortsätter intäkterna att vara låga framöver räcker inte permittering, enligt företagets vd Niclas Palmstierna.
30 apr 2020

Tomma tidböcker hot mot privattandläkarna

Coronakrisen Tandvårdsbranschen drabbas hårt av coronapandemins konsekvenser. De flesta privata kliniker klarar troligen en kortare period av tomma tidböcker, men på sikt behövs stöd för att klara fasta kostnader. Annars går många mindre företag omkull, tror Patrik Andrén, ordförande för TEV, och Merit Lindberg, Privattandläkarnas vd.
30 apr 2020

Framtidstro trots dålig tajming

CORONAKRISEN Mitt i coronakrisen har Karlskoga fått en ny tandvårdsklinik. Men invigningsfesten för runt 100 gäster fick ställas in och blivande patienter vill komma först längre fram.
29 apr 2020

Branschorganisationen Privattandläkarna efterlyser stödåtgärder

Corona Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet. En avgörande skillnad mellan tandvård i privat respektive offentlig regi är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Därför behövs det en särskild tandvårdsakut för de privata tandvårdsföretagen anser branschorganisationen Privattandläkarna.
29 apr 2020

Minusresultat i miljoner förväntas

Coronakrisen Ekonomin faller fritt men kommer i andra hand när tandvården hanterar Coronakrisen. ”Man får hålla ett stadigt tag i sargen och hoppas på det bästa”, säger Gunilla Swanholm, ordförande i Folktandvårdsföreningen.
28 apr 2020

Stopp för aerosolbildande borrar hävs

CORONAKRISEN Borra går bra, men använd kofferdam – inte bara vid rotbehandlingar utan även vid fyllningsarbete. Det är Folktandvården Västra Götalands nya strategi i coronatider.
17 apr 2020

Praktikertjänst går på sparlåga

CORONAKRISEN Praktikertjänst har korttidspermitterat cirka 3 000 personer inom tandvård med anledning av coronakrisen. De allra flesta arbetar nu bara 40 procent.
27 apr 2020

Tandvårdspersonal rycker in i coronavården

Coronakrisen Tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister över hela landet är redo att delta i vården av patienter som drabbats av Coronaviruset. ”Det här är bara början, det kommer bli fler”, säger Marie Eriksson, tandvårdschef i Region Värmland.
23 apr 2020

Testningen tar fart

Coronakrisen Just nu arbetas det intensivt för att utöka provtagningskapaciteten för covid-19. Förutom regionernas normala provtagningskedjor har flera alternativa kedjor kommit igång med hjälp av aktörer som ställt om sin verksamhet.
17 apr 2020

Corona sätter stopp för aerosolbildande borrar

CORONAKRISEN Folktandvården Västra Götaland stoppar aerosolbildande behandlingar på grund av coronaviruset.
9 apr 2020

IVO vill ha tips om brister

IVO Nu förtydligar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, möjligheten att tipsa och lanserar ”Tipsa IVO!” där vem som helst kan lämna information om brister inom tandvård, vård och omsorg.
3 apr 2020

Coronapatienter behandlas i trailer

CORONAKRISEN Patienter med coronasymtom som behöver akut tandvård behandlas nu i en tandvårdstrailer vid Gävle sjukhus.
3 apr 2020

Ny webbplats ska göra det lättare att plugga

STUDENT Blivande tandläkare ska kunna studera effektivare med hjälp av artificiell intelligens, modern pedagogik och en duktig students anteckningar. Det är tanken bakom tandlakarprogrammet.se.
2 apr 2020

Tandvården kan bli dyr på grund av Corona

CORONAKRISEN Regeringen ger inte grönt ljus att på grund av coronakrisen förlänga perioden då tandvårdens högkostnadsskydd gäller.
1 apr 2020

Coronapatienter tas emot för akuttandvård

CORONAKRISEN Folktandvården Skånes akutklinik i Limhamn tar emot personer med misstänkt covid-19-smitta. Kliniken har en särskild ingång för sjuka patienter.
31 mar 2020

Fler åtgärder för jobb och omställning

A-kassa Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar ytterligare åtgärder för att mildra coronapandemins konsekvenser för jobb och ekonomi. Bland annat slopas fribeloppet för dem som får studiemedel.
31 mar 2020

Dentallabb 3D-printar visir till sjukvården

CORONAKRISEN Ett dentallaboratorium i Malmö 3D-printar nu skyddsvisir till sjukvården. 200 visir levereras till Ystad lasarett i dag.
30 mar 2020

Praktikertjänst ställer in aktieutdelningen

CORONAKRISEN Praktikertjänst ställer in aktieutdelningen för 2019 om årsstämman säger ja i maj. Förslaget kommer från bolagets styrelse, med tandläkaren Urban Englund i spetsen.
30 mar 2020

Flera regioner fokuserar på akuttandvård

Covid-19 På grund av den pågående spridningen av coronavirus stänger nu Folktandvården i flera regioner för allt utom akuttandvård.
25 mar 2020

Status inom Folktandvården

Corona I vissa regioner ger Folktandvården endast akuttanvård, i andra har man stoppat aerosolbildande behandlingar och i ytterligare andra håller man öppet nästan som vanligt.
21 apr 2020

Två självtester för covid-19 förbjuds

Covid-19 Två självtester för covid-19 som marknadsförs i Sverige förbjuds nu av Läkemedelsverket. Ett av testen säljs av ett företag som även säljer tandblekningsprodukter.
24 mar 2020

3 200 varslas inom Praktikertjänst

KORTTIDSPERMITTERING Praktikertjänst varslar om korttidspermitteringar av cirka 3 200 personer inom tandvård från och med den 30 mars.
24 mar 2020

Blodad tand ställer frågor om corona

Covid-19 Den odontologiska podden Blodad tand fördjupar sig i sitt senaste avsnitt om hur tandvården ska tänka kring spridning av coronavirus/covid-19.
23 mar 2020

Folktandvården Stockholm stänger kliniker för att spara sjukvårdsmaterial

Covid-19 Sjukvården i region Stockholm börjar få kritisk brist på material. Folktandvården i regionen stänger därför tillfälligt nio kliniker från och med fredag 20 mars, och ytterligare 34 kliniker på måndag 23 mars.
20 mar 2020

Webbkurser om coronaviruset

COVID-19 Karolinska institutet har tagit fram två webbkurser om smittskyddsrutiner och triagering vid misstänkt smitta av coronaviruset covid-19.
18 mar 2020

All högskoleutbildning ska ske på distans

Covid-19 Tisdag 17 mars gick regeringen ut med rekommendationen att all högskoleutbildning ska ske på distans. Det innebär bland annat att man gör avsteg från kursplaner och planerade examinationer vid landets tandläkarutbildningar.
17 mar 2020

Distansundervisning införs på tandläkarhögskolan i Malmö

Covid-19 Malmö universitet meddelar idag att man nu övergår till att undervisa och examinera på distans i så stor omfattning som möjligt.
16 mar 2020

Flera evenemang ställs in

Covid-19 Flera evenemang som skulle ha ägt rum under våren har ställts in på grund av spridningen av covid-19. Nu ställs även FDI World Dental Congress som skulle hållas i september in.
16 mar 2020

Socialstyrelsen får ansvar för inköp av vårdmateriel

Covid-19 Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning. Myndigheten får även ansvar för att fördela och omfördela sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.
16 mar 2020

Stor konferens inställd i sista minuten

Covid-19 Rädslan för coronasmittans utbredning gör att världens största odontologiska konferens, IADR, med mycket kort varsel ställer in hela evenemanget. Konferensen skulle ha hållits den 18-21 mars i Washington DC i USA.
11 mar 2020

Sverige ger 40 miljoner till WHO:s krisfond

Covid-19 Regeringen har beslutat att bidra med 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krisfond, som ska göra det lättare att agera vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Detta med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset.
24 feb 2020
Coronavirus/covid-19

Tema

Coronavirus/covid-19

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch