Brist på utbildade tandsköterskor spås
År 2020 beräknas bristen på tandsköterskor i storstadsregionerna bli stor.

Brist på utbildade tandsköterskor spås

8 nov 2012
Dela artikeln
För få tandsköterskor utbildas. Runt 600 nya tandsköterskor per år behövs fram till 2019. I år examineras knappt 280, och nästa år bara runt 150.

Svenska Tandsköterskeförbundet räknar med att cirka 6 000 tandsköterskor kommer att behöva rekryteras mellan 2010 och 2019. Det är i genomsnitt 600 per år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör samma bedömning. Men antalet tandsköterskor som utexamineras nu är mycket färre.

Tandsköterskor utbildas i dag enbart inom yrkeshögskolan. Utbildningen pågår på tio orter: Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Järfälla, Kungsbacka, Lindesberg, Malmö, Mariestad, Tranås och Umeå.

Under 2012 examineras drygt 270 tandsköterskor, men 2013 minskar antalet till runt 150.

Hur många som går ut senare är inte klart eftersom fler utbildningar kan beviljas. I dagsläget räknar Yrkeshögskolan med att sammanlagt minst omkring 150 tandsköterskor kommer att ta examen mellan 2014 och 2016, eftersom myndigheten redan har sagt ja till en del utbildningsomgångar.

Eftersom det finns en stor efterfrågan på tandsköterskor finns det fortfarande utrymme för fler tandsköterskeutbildningar med start under 2013 och 2014, enligt Johan Blom, chef på avdelningen för utbildningsfrågor på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kursplanen följs

Förra året slopades den nationella kursplanen för tandsköterskeutbildningen. Myndigheten för yrkeshögskolan gjorde då bedömningen att den inte hade rätt att meddela föreskrifter om detaljerat utbildningsinnehåll.

I praktiken följs kursplanen ändå. Samtliga tandsköterskeutbildningar som har fått grönt ljus av myndigheten följer kursplanen. Utbildningsgivare som inte vill följa den har fått avslag.

Myndigheten för yrkeshögskolan gör en bedömning från fall till fall om vilka som får statsbidrag och särskilda medel för att ordna utbildningar. Bland annat tar myndigheten hänsyn till branschens krav på kompetens, och branschen förespråkar den före detta nationella kursplanen, förklarar Johan Blom.

Liten konkurrens

Myndigheten för yrkeshögskolan har inte gjort någon samlad bedömning av efterfrågan för tandsköterskor, enligt Ana Andric, omvärldsanalytiker på myndigheten.

Men enligt en prognos som Arbetsförmedlingen gjorde i somras är konkurrensen redan i dag liten i Norrland.

Om fem år kommer det att vara mycket liten konkurrens om tandsköterskejobben i hela landet, enligt Arbetsförmedlingen. Det beror främst på att många tandsköterskor går i pension under de kommande tio åren.

Bristen kan bli stor 2020

Bristen på utbildade tandsköterskor beräknas bli stor i storstadsregionerna år 2020 om inte antalet studieplatser utökas. Det visar en prognos som Statistiska centralbyrån (SCB) gjorde i våras.

I Stockholm beräknas efterfrågan bli 2 100 personer, medan tillgången till utbildade tandsköterskor uppskattas bli 1 300.

I Västra Götalands kommer 2 000 tandsköterskor att behövas, men tillgången blir 1 400.

I Skåne spås också en brist. 1 500 tandsköterskor kommer att behövas, men bara 1 000 med utbildning kommer att finnas, enligt prognosen.

I prognosen räknar man med att antalet som utexamineras är som det har varit de senaste åren. Bristen kan alltså förebyggas om det blir fler utbildningsplatser.

Tre terminer

Tandsköterskeutbildningen är på 300 yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar tre terminer på heltid. Vissa av utbildningarna ges på distans.

Viktiga delar av dagens tandsköterskeutbildning är administration, hygien och assisterande arbetsuppgifter. Kommunikation och bemötande betonades, liksom förebyggande och behandlande tandvård.

Utbildningen innehåller också praktik (lärande i arbete). Poängmässigt omfattade praktiken drygt 25 procent av utbildningen.

Utbildningen omfattar administration och organisation, anatomi, anestesi och farmakologi, material och miljö i tandvården, odontologi, oral hälsa samt vårdhygien och smittskydd.

Ekonomi, systematiskt kvalitetsarbete, ergonomi samt hur risker i arbetsmiljön kan förebyggas ingår också. Även frågor som genus, jämställdhet och etnisk mångfald tas upp.

Läs mer i Arbetsförmedlingens yrkesprognos för tandsköterskor i Sverige eller i Sveriges Kommuner och Landstings rapport ”Här finns Sveriges viktigaste jobb – en rekryteringsprognos för välfärdssektorn”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
 1. Kommentar från Yvonne hammarstrand 24 april 2013:

  Kanske hög tid att se över lönerna! De är nu skamligt låga,en nyutex.tsk i Västra Götalandsregionen har en ingångslön på 17:800 !!!!!
  Själv har jag efter 35år 23.200…… Skäms för att berätta hur lågt mitt arbete värdesätts.

 2. Kommentar från Ann-Charlotte Kindmark 25 april 2013:

  Håller med föregående skribent. Vill gärna tillägga att det skulle vara bra om tandläkare inom offentlig tandvård som ju verkligen ser vad vi gör nu visar sitt stöd när det gäller våra upprop för värdig lön. Stora pensionsavgångar och nya tsk:or i arbetsför ålder som en efter en söker sig till andra jobb och studier för att få en rimlig ekonomi är idag en verklighet som vi måste hantera.

 3. Kommentar från Mariana 25 april 2013:

  Om arbetsmarknade för tandsköterskor ska hålla även i framtiden så måste lönen höjas, okej det är inte okej att en stor region som västra götaland lägger sina ingångs löner på 17800.För fler o fler söker sej till privata.Mariana Nätverket tandsköterska o stolt

 4. Kommentar från Jezzica Ekstedt 25 april 2013:

  Jag har jobbat 10 år som tandsköterska och kan verkligen rekommendera detta fantastiska yrke. Träffar alla sorters människor varje dag, det är ett ett ständigt förnyande yrke, man lär sig nya saker nästintill varje dag.
  MEN om man skall ÖVERLEVA på sin lön så bör man välja annat yrke alt annan arbetsgivare än folktandvården i VG-Regionen. Ingångslönen är i skrivandets stund 17.800 kr oavsett ålder och tidigare erfarenhet. Man kan få andra jobb med betydligt bättre lön, utan att få studieskulder!

 5. Kommentar från Ulrika Tapper 25 april 2013:

  Tandsköterskans lön är bedrövligt låg, vi är värda mkt mer !!!
  Efter 10 år sitter prislappen för mig på 20.900:-/mån….
  Är så besviken.

 6. Kommentar från Johanna 4 maj 2013:

  När jag studerade till tsk besökte klassen SweDental-mässan. Vid en monter kom vi att prata med en tandläkare som frågade om vi var tandläkarstudenter, varpå någon svarade ”Nej, vi är bara tandsköterskeelever”. Tandläkaren svarade då: ”Bara?! Det är inte så bara det, det är ju ni som får allting att fungera. Vi tandläkare hade inte klarat oss utan er”. Precis, men lönen säger något helt annat. Vi är oumbärliga med en inom landstingen pinsam lön. Dessutom talar många tandsköterskor som jobbat ett tag om förslitningsskador i rygg, axlar och händer, ingen tackar en för det. Så en skälig lön är det minsta man kan begära.

  Må gott allihopa!
  http://www.tandskoterskan.net/lag-lon-ska-locka-nya-tandskoterskor/

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch