Tusentals har skrivit på för tandskötersketitel

Borde det ställas krav på utbildning för att få arbeta som tandsköterska? Det tycker Svenska Tandsköterskeförbundet, med stöd av de över 2 000 personer som skrivit på deras upprop för en skyddad yrkestitel.

Nyheter

Tandsköterskeutbildningar får högsta betyg

Tre av fem tandsköterskeutbildningar som kvalitetsgranskades 2019 fick högsta betyg och har ”mycket hög kvalitet”.

Nyheter

Tandsköterskan kommer att bli allt viktigare

Tandsköterskorna kommer att bli en allt viktigare resurs i framtidens tandvård. Både existerande och helt nya kompetenser kommer att efterfrågas. Det ställer krav på tandsköterskeutbildningen.

Nyheter

Stor brist på tandsköterskor väntar

De närmaste fem åren kommer det att bli stor brist på tandsköterskor. Utbildningskapaciteten motsvarar inte alls den framtida efterfrågan på yrkesgruppen.

Nyheter

Värmland satsar på tandsköterskorna

Tandsköterskeutbildningen i Karlstad har blivit en succé; 270 personer sökte till de 37 platserna.

Nyheter

Brist på utbildade tandsköterskor spås

Runt 600 nya tandsköterskor per år behövs fram till 2019. I år examineras knappt 280, och nästa år bara runt 150.

Nyheter

Tandsköterskeutbildningens kursplan har slopats

Den nationella kursplanen för tandsköterskeutbildningen har slopats.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons