Debatt: Glöm inte 70-plussarna i krisen
Foto. Colourbox

Debatt: Glöm inte 70-plussarna i krisen

Debatt 8 jun 2020
Dela artikeln
Den isolering och risk för försämrad munhälsa som covid-19-pandemin innebär för seniorer 70+ ska hanteras med ett framtidsperspektiv. Tillsammans måste vi arbeta för att säkerställa att de individer som har störst behov också får prioriterad tillgång till tandvård när Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv.

Kortsiktigt innebär en bruten kontakt med tandvården under pandemin uppskjutna rutinundersökningar, avbrott i planerade behandlingar samt framflyttade stödbehandlingar.

Kontakten kan vara svår att återupprätta efter ett uppehåll och risken för att seniorer 70+ förlorar sin tandvårdskontakt ökar. Hälsorisker uppstår först på längre sikt genom förlust av tänder, uppkomst av kroniska infektioner, tugg- och sväljsvårigheter samt ökad risk för undernäring.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer är glasklara, därför kan vi just nu inte erbjuda seniorer 70+ den regelbundna och förebyggande tandvård vi vet är så viktig för munhälsan. Akuta tandvårdsbesök, konsultationer och tandvård som inte kan anstå prioriteras redan nu.

En central funktion för detta är mobil tandvård som besöker sköra och omsorgsberoende både i hemmet och på särskilda boenden. Därutöver behöver vi uppmärksamma möjligheten med digitala vårdmöten även inom tandvård. Det är viktigt att vi lär oss av den här perioden för att skapa nya plattformar och arbetssätt för den tandvård vi vill bedriva efter pandemin.

Inom Sveriges regionala centrum för äldretandvård arbetar vi på olika sätt med att förbättra samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård samt kommunal omsorg, och att uppmärksamma munhälsan hos seniorer. Under den pågående pandemin har dessa samarbeten i stor utsträckning lagts vilande.

Den största riskfaktorn för försämrad munhälsa är förlorad tandvårdskontakt. Vi vill därför uppmana alla tandvårdsverksamheter att hålla i kontakten med sina seniorer 70+ under denna svåra period när vi inte kan ta emot våra patienter som planerat.

Vi anser att framtidens tandvård för seniorer 70+ bör fokusera på följande:

  • Riskbedöma tandhälsan så att tandvårdsresurser efter covid-19-pandemin fördelas efter behov.
  • Öka samarbetet med hälso- och sjukvården och omsorgen.
  • Bibehålla och skapa möjligheter till regelbunden tandvårdskontakt.
  • Utveckla mobil tandvård för särskilt sköra patienter.
  • Utnyttja den digitala teknikens möjligheter i mötet mellan tandvård, patient, närstående och vårdpersonal.

Christina Carlson, övertandläkare Centrum för äldretandvård, Folktandvården Värmland

Pia Gabre, övertandläkare Kunskapscentrum för äldretandvård, Folktandvården Region Uppsala

Gunnar Henning, strateg, tandläkare Centrum för äldretandvård, Folktandvården Västra Götaland

Markus Höglund, övertandläkare Kunskapsnavet för sköra äldres munhälsa, Folktandvården Östergötland

Linnea Ryman, tandhygienist Kunskapscentrum för äldres munhälsa, Folktandvården Region Örebro län

Gunilla Sandborgh Englund, professor Akademiskt centrum för äldretandvård, Karolinska Institutet

Pia Skott, övertandläkare Akademiskt centrum för äldretandvård, Folktandvården Stockholm

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch