Debatt: Glöm inte 70-plussarna i krisen

Den isolering och risk för försämrad munhälsa som covid-19-pandemin innebär för seniorer 70+ ska hanteras med ett framtidsperspektiv. Tillsammans måste vi arbeta för att säkerställa att de individer som har störst behov också får prioriterad tillgång till tandvård när Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv.

Debatt

 Så bemöter du bäst ­patienter med demens

Att behandla patienter med demenssjukdom kan vara svårt och tålamodsprövande, men det finns mycket man kan göra för att det ska fungera bättre. Prata enkelt men inte barnsligt. Bli inte irriterad. Ta helstatus innan patienten blir alltför sjuk.

Nyheter

Här står de äldre i fokus

De äldre blir sedda på Akademiskt centrum för äldretandvård. Medicinsk tandvård, forskning och undervisning får plats under samma tak.

Okategoriserade

Nytt centrum för äldretandvård i Uppsala

Ett nytt kunskapscentrum för äldretandvård har öppnat i Uppsala.

Nyheter

Flera förbättringar för äldre

RIKSSTÄMMAN 2013. Det finns brister i äldres tandhälsa och tandvården för äldre, men förbättringar har gjorts på senare tid.

Nyheter

Centrum för äldretandvård öppnas

Ett nytt centrum för äldretandvård i Stockholm tar emot sina första patienter i dag den 2 september.

Nyheter

Ny professur i äldretandvård planeras

Stockholms läns landsting satsar en miljon kronor om året på forskning i äldretandvård från nästa år.

Nyheter

Nytt centrum för äldretandvård försenas

Stockholm får ett nytt centrum för äldretandvård: Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT).

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons