Diabetes-screening hos tandläkaren fullt möjlig
Tidig upptäckt och behandling av diabetes och prediabetes minskar dramatiskt risken för kardiovaskulär sjuklighet och död. Foto: Colourbox

Diabetes-screening hos tandläkaren fullt möjlig

Forskning 23 feb 2021
Dela artikeln
Med hjälp av ett speciellt frågeformulär kombinerat med ett blodprov kunde tandläkare i Spanien effektivt screena fram patienter med odiagnostiserad diabetes eller prediabetes. Den parodontala undersökningen gjorde dock ingen skillnad.

Diabetes och prediabetes är vanliga sjukdomar i västvärlden, och studier pekar på att en så stor andel som 6 procent av befolkningen är odiagnostiserad. Tidig upptäckt och behandling minskar dramatiskt risken för kardiovaskulär sjuklighet och död. Därför är det önskvärt att fler odiagnostiserade patienter hittas. Ett sätt som har föreslagits är att screena patienter hos tandläkaren. Några spanska forskare ville ta reda på om det fungerar i praktiken.

Från juni 2017 till april 2019 screenades drygt 1 140 patienter vid 41 kliniker (36 privatkliniker och 5 universitetskliniker) i 26 städer i Spanien. Efter att patienterna accepterat att delta i studien togs en anamnes, varefter patienterna fick fylla i ett frågeformulär för att hitta diabetesrisk (FINDRISC).

Patienterna genomgick sedan en basal parodontal undersökning där de som hade hög risk fick en komplett parodontal undersökning. De patienter som hade minst en måttlig diabetesrisk enligt enkäten fick genomgå ett HbA1c-test genom ett stick i fingret och analys i en portabel HbA1c-mätare.

Sammanlagt 97 patienter, eller 8,5 procent, visade sig ha antingen diabetes (28 patienter eller 2,5 procent) eller prediabetes (69 patienter eller 6 procent).

När de olika metoderna analyserades visade det sig att enkäten ensam kunde identifiera 88 procent av de med odiagnostiserad diabetes eller prediabetes. När HbA1c-testet lades till ökade träffsäkerheten till 96 procent, medan den parodontala undersökningen inte gjorde någon skillnad.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch