Dysglykemi ökar risken för hjärtinfarkt och parodontit
Störst förekomst av parodontit fann forskarna hos de patienter som nyligen genomgått en hjärtinfarkt och dessutom hade oupptäckt dysglykemi. Foto: Colourbox

Dysglykemi ökar risken för hjärtinfarkt och parodontit

Forskning 26 aug 2019
Dela artikeln
Oupptäckt nedsatt glukostolerans eller diabetes fördubblar risken att drabbas av hjärtinfarkt och allvarlig parodontit, enligt ny svensk forskning.

Personer som hade alltifrån nedsatt glukostolerans till fullt utvecklad diabetes hade en fördubblad risk att drabbas av både hjärtinfarkt och parodontit. Det visar den stora Parokrankstudien där 719 patienter som nyligen fått en första hjärtinfarkt jämförts med 739 matchade kontrollpatienter.

Eftersom det sedan tidigare är visat ett samband mellan diabetes och parodontit liksom ett samband mellan både oupptäckt dysglykemi och diabetes och hjärtinfarkt låg det nära till hands att tänka sig att det finns ett samband mellan alla tre.

Allvarlig parodontit hittades hos 10 procent av patienterna som nyligen genomgått en hjärtinfarkt, men endast hos
4 procent av kontrollpatienterna.

Ökad risk för allvarlig parodontit

Allra störst förekomst av parodontit fann forskarna hos de patienter som nyligen genomgått en hjärtinfarkt och dessutom hade oupptäckt dysglykemi. Där hittades allvarlig parodontit hos hela 19 procent jämfört med 8 procent hos kontrollpatienterna. Gruppen var dock för liten för att skillnaden skulle nå statistisk signifikans.

Efter justering för ålder, kön, rökning, utbildning och civilstånd kan forskarna visa att nedsatt glukostolerans eller diabetes fördubblar risken att drabbas av hjärtinfarkt. På samma sätt kan de visa att risken att ha allvarlig parodontit ökade med 2,5 gånger för dem som hade oupptäckt nedsatt glukostolerans eller diabetes.

Fyndet stödjer hypotesen att dysglykemi är den pådrivande orsaken bakom både hjärtinfarkt och parodontit, menar forskarna.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch