Fortsatt högt söktryck på tandläkarutbildningen

Malmö lockar 27 apr 2015
Dela artikeln
Det var i stort sett lika många som sökte till höstterminens tandläkarutbildningar i år som förra året, men fler än tidigare vill läsa i Malmö.

Vid ansökningsstoppet den 15 april hade 6 232 personer skickat in sina ansökningar till någon av landets tandläkarutbildningar som startar i höst. Det är bara sju stycken färre än förra året men fortfarande på en hög nivå jämfört med 2013 och 2012.

Flest tandläkarintresserade söker sig även i år till utbildningen vid Karolinska institutet, både totalt och i antal förstahandsval.

Malmö högskola är däremot den som ser störst ökning i antalet ansökningar till sin utbildning. 1 916 ansökningar kom in i år vilket är 7 procent fler än 2014.

Antalet ansökningar till tandhygienistutbildningarna har sjunkit från 7004 förra året till 6 590 i år. Efter beslutet att tandhygienistutbildningen i Karlstad läggs ner fanns det bara sex grundutbildningar att söka. Ändå sjönk ansökningsantalet till samtliga sex utbildningar.

Så många sökte

Antalet ansökningar till tandläkarutbildningarna inför HT 2015:
Malmö 1916 (1785)
Göteborg 2014 (2078)
Stockholm 2302 (2376)
Totalt: 6232 (6239)

Antalet förstahandssökande:
Malmö 347 (377)
Göteborg 305 (323)
Stockholm 609 (584)

Källa: Universitets- och högskolerådets ansökningsstatistik

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch