Katastrofal tandhälsa hos äldre på sjukhem
Äldre på sjukhem har rätt till årliga kontroller och efterföljande nödvändig vård. Trots detta har många av dem en mycket dålig tandhälsa, visar studien. Foto: Colourbox

Katastrofal tandhälsa hos äldre på sjukhem

Forskning 27 dec 2017
Dela artikeln
Två av tre äldre på svenska sjukhem är drabbade av karies. I snitt har de fem tänder angripna.

Äldre människor boende på sjukhem har en mycket dålig tandhälsa. Det kan en svensk studie av närmare 21 000 äldre på sjukhem i åtta landsting visa. Var femte åldring saknade helt egna tänder, men bland dem som hade tänder kvar var två av tre drabbade av karies. I snitt hade de kariesdrabbade angrepp i fem tänder var, något som innebär att cirka 23 procent av samtliga tänder i patientpopulationen var angripna av karies.

Detta är inte bara oacceptabla siffror ur ett tandhälsoperspektiv, menar forskarna. Det är tidigare visat att en dålig tandhälsa i denna patientgrupp har en negativ effekt på näringsintag, generell hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. Dessutom är det visat att insatta professionella munhygieninsatser minskar gingivit, förbättrar munhygienen och kan minska risken att drabbas av sjukvårdsassocierad lunginflammation, vilket inte är en ovanlig dödsorsak i denna patientgrupp.

Den svenska studien är den första stora kartläggningen av tandhälsan i denna patientgrupp och den visar också att samsjukligheten är stor. Sex av tio var drabbade av någon typ av kognitiva besvär, fyra av tio hade högt blodtryck och lika många någon hjärt-kärlsjukdom. Mer än hälften av de äldre hade en kombination av två eller flera av dessa åkommor.

Enligt forskarna är detta en patientpopulation som tandvården måste fokusera extra på och förbättra den tandhälsorelaterade livskvaliteten för dem under deras sista tid i livet.

 

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch