KI får kritik för urvalshantering

anmälan 6 okt 2014
Dela artikeln
Karolinska institutet bryter mot reglerna för urvalshantering i ansökningsprocessen till tandläkarutbildningen. Det anser Universitetskanslersämbetet.

En person som har sökt till tandläkarutbildningen har anmält KI till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) eftersom skolan enligt den sökande har tillsatt fler platser via det alternativa urvalet än som är tillåtet. Anmälaren har studerat antagningsstatistiken och sett att vid antagningen till höstterminen 2013 tillsattes 54 procent av platserna via alternativt urval. KI har endast tillstånd att tillsätta hälften av platserna via denna grupp, resten ska gå till dem som söker via högskoleprov eller betyg.

I sin förklaring uppger KI att de använder sig av så kallat överintag, det vill säga att skolan antar fler sökande än det finns platser till. Det är för att de sökande ska kunna få tidigt besked och för att man vill undvika en omfattande reservintagning vid terminsstarten.

UKÄ noterar att KI har försökt motverka att den alternativa urvalsgruppen skulle få fler platser än vad som är tillåtet. Trots det hade den alternativa urvalsgruppen tilldelats 54 procent av platserna i slutändan.

UKÄ kritiserar därför Karolinska institutet och kräver att skolan senast den 3 november redovisar vilka åtgärder man vidtar för att reglerna i fortsättningen ska följas.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch