Lactobaciller lindrar efter visdomstandsextraktion
Patienterna i testgruppen fick ta sugtabletter med lactobaciller under två veckor efter extraktionen. Foto: Colourbox

Lactobaciller lindrar efter visdomstandsextraktion

Forskning 11 sep 2019
Dela artikeln
Sugtabletter med lactobaciller minskar känslan av svullnad, antalet nätter med störd sömn och antalet sjukskrivningsdagar, visar ny svensk studie.

Att ta en sugtablett innehållande lactobaciller tre gånger om dagen under två veckor efter extraktion av en visdomstand i underkäken påverkar varken sårläkning, yttre svullnad, bakterieförekomst, förekomst av oxytocin i saliven eller förbrukningen av smärtlindrare.

Där­emot påverkar det känslan av svullnad, förbättrar sömnen och minskar behovet av sjukskrivning. Det kan en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad svensk studie visa. Studien omfattar 64 patienter som remitterats till Hallands sjukhus i Halmstad för extraktion av en visdomstand i underkäken. Patienterna lottades till antingen sugtabletter med lactobaciller eller placebo, men behandlades i övrigt helt likvärdigt.

Forskarna planerade från början en första kontroll av patienterna redan en vecka efter ingreppet, men på grund av svårigheter att rekrytera patienter tvingades de ta bort den kontrollen. Därför gjordes en-veckas-kontrollen endast på 25 patienter, 13 i testgruppen som fick lactobaciller och 12 i placebogruppen. När dessa 25 analyseras för sig visar data att läkningen efter en vecka gick bättre hos patienterna som fick lactobaciller. Men när samtliga 64 patienter analyserades efter två veckor kunde ingen skillnad i läkning ses.

Däremot bedömde testgruppen svullnaden under vecka två som signifikant lägre (2,8 jämfört med 8,9 för placebogruppen på en tiogradig skala). Dessutom rapporterade testgruppen 1,5 nätter med störd sömn jämfört med 2,9 i placebogruppen. Slutligen var testgruppen sjukskrivna mindre än en halv dag jämfört med drygt en dag för placebogruppen. Forskarna förordar därför fler studier för att utvärdera den eventuella nyttan av lactobaciller.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch