Nej till tandläkarutbildning i Jönköping 2023
Det blir ingen tandläkarutbildning i Jönköping 2023, men högskolan planerar en ny ansökan till hösten. Foto: Patrik Svedberg

Nej till tandläkarutbildning i Jönköping 2023

AVSLAG 4 feb 2021
Dela artikeln
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) säger nej till en ny tandläkarutbildning i Jönköping med start våren 2023. Jönköping University ger dock inte upp. En ny ansökan planeras till hösten.

UKÄ bedömer att Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Jönköping University) inte har de förutsättningar som krävs för att ge tandläkarexamen. Bristerna är för stora för att kunna uppnå kraven genom att komplettera ansökan.

Det innebär att Jönköping University (JU) behöver börja om med en helt ny ansökan som ska vara inskickad senaste 15 oktober. Förhoppningen var att tandläkarutbildningen i Jönköping skulle startas våren 2023. Nu är planerna framskjutna till våren 2024.

Shariel Sayardoust

– Vi kommer tillbaka än starkare. Det här är ett projekt som både högskolan och regionen har satsat mycket på och vill ska bli av. Frågan är bara när, säger Shariel Sayardoust, som tillsammans med Per Tidehag fortsätter som JU:s projektledare för tandläkarutbildningen.

Planerar detaljerna
UKÄ vill veta mer om detaljerna kring den planerade tandläkarutbildningen. Flera arbetsgrupper jobbar nu med det.

– Vi har fått många goda råd och synpunkter. Nu vet vi var vi behöver stärka upp vår ansökan, berättar hon.

Preklin på länssjukhuset
Hur samarbetet med Linköpings universitet ska fungera under den prekliniska delen av tandläkarutbildningen planeras på detaljnivå. Under termin 1 till 4 kommer de blivande tandläkarna att läsa tillsammans med läkarstuderande vid Linköpings universitet. Den tidiga delen av utbildningen ges i lokaler vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping, där läkarstuderande redan i dag går delar av sin utbildning.

– Vi ska ha en plan för studenten från a till ö, säger Shariel.

Samarbetar med 11 regioner
En annan del av ansökan som måste stärkas handlar om verksamhetsförlagd undervisning (VFU). UKÄ vill veta hur samarbetet med de 11 inblandade regionerna ska se ut.

– De vill veta hur vi ska kalibrera personalen och hur valideringen ska göras, till exempel.

Nytt hus byggs
Ett tredje område där planeringen går vidare rör huset där de kliniska delarna utbildningen planeras.

– Ett nytt hus ska byggas på en parkeringsplats nedanför hälsohögskolan i Jönköping. Det är i rullning, vi väntar inte in svar från UKÄ. Det ska stå klart när studenterna behöver kliniken 2025.

Enligt tidigare planering ska cirka 25 studenter antas varje termin till tandläkarutbildningen i Jönköping. Stort fokus ska läggas vid klinisk träning, tidig kontakt med patienter och användning av ny digitalteknik.

Förhoppningen är att VFU kommer att öka chansen att behålla studenterna som tandläkare i Jönköping och andra regioner utanför storstadsregionerna.

Avslag även på forskarutbildning
Parallellt med ansökan om examenstillstånd för tandläkarutbildning sökte JU examensrätt på forskarnivå inom området preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap. Tanken är att det gör det lättare att få kompetenta lärare inom exempelvis odontologi, medicin och klinisk behandlingsvetenskap.

UKÄ säger nej även till den utbildningen. Det innebär att forskarutbildningen inte kan startas som planerat hösten 2021. Ny ansökan kommer att lämnas till UKÄ parallellt med ansökan om tandläkarexamen.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch