Oro ökar smärtupplevelsen vid rotfyllning
Att veta hur orolig en patient känner sig är viktigt för att avgöra om det behövs premedicinering eller extra smärtlindring. Foto: Colourbox

Oro ökar smärtupplevelsen vid rotfyllning

Forskning 4 feb 2020
Dela artikeln
Patienter som är oroliga inför rotfyllningen har fyra gånger så hög risk att uppleva smärta under ingreppet, visar ny forskning.

Patientens upplevda smärta vid rotfyllning är direkt korrelerad till den oro patienten upplever inför ingreppet. Det kan spanska forskare visa i en studie på 90 män och 90 kvinnor som alla kom till en av två privata kliniker för rotfyllningsbehandling. Patienterna fick fylla i en kort standardiserad enkät om sin oro inför ingreppet. Smärtupplevelsen mättes före och efter ingreppet med en 10-gradig VAS-skala.

Tre av fyra patienter, 75 procent, kände ingen eller endast mild smärta, medan övriga 25 procent upplevde måttlig till intensiv smärta. Patienter som var mycket oroliga inför ingreppet hade fyra gånger så hög sannolikhet att uppleva smärta jämfört med patienter som kände en låg grad av oro inför ingreppet.

Att känna till hur orolig en patient känner sig är till stor hjälp för att avgöra om patienten behöver premedicinering eller extra smärtlindring, menar forskarna.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch