Risk att tandläkare saknar insikt om sina brister i endodonti
En majoritet av allmäntandläkarna önskade mer vidareutbildning inom endodonti, och en tredjedel hade aldrig gått någon enda kurs efter examen. Foto: Colourbox

Risk att tandläkare saknar insikt om sina brister i endodonti

Forskning 24 aug 2020
Dela artikeln
Kunskapsluckor och avsaknad av återkoppling innebär en hög risk att allmäntandläkare saknar insikt om sina egna brister i endodonti, varnar svenska forskare efter en enkätundersökning.

Mindre än hälften av tillfrågade allmäntandläkare i Sverige och Norge genomförde någon postoperativ uppföljning av sina endodontiska patienter. Det visar en enkätundersökning bland 984 allmäntandläkare på folktandvårdsklinikerna i Skåne och Västra Götaland, 231 allmäntandläkare i tre län i Norge och 169 allmäntandläkare inom den privata kedjan Colosseum Smile AB i Sverige.

Sammanlagt ingick alltså närmare 1 400 allmäntandläkare i utskicket, och svarsfrekvensen var 61,4 procent.

Framgångsrika endodontiska ingrepp

Tandläkarna var trots enkätresultatet trygga i sin yrkesutövning. Knappt hälften av de svarande angav att deras endondontiska ingrepp var framgångsrika i 90 procent av fallen, och närmare tre av fyra svarade att de var framgångsrika i minst 75 procent av fallen.

Samtidigt var mer än hälften av de svarande okunniga om att den initiala diagnosen kan påverka utfallet av det endodontiska ingreppet, fler i Sverige än i Norge.

Det fanns även oklarheter kring vad en framgångsrik behandling egentligen innebär, där en mindre grupp allmäntandläkare menade att det var att genomföra en rotfyllning utan några missöden.

Vidareutbildning i endodonti

En majoritet av allmäntandläkarna önskade mer vidareutbildning i endodonti och en tredjedel hade aldrig gått någon enda kurs efter sin examen.

Forskarna konstaterar att bristande kunskap och återkoppling på arbetet lätt kan leda till att tandläkare saknar insikt om sina egna brister, och att undermålig vård därmed ges. Både vidareutbildning och återkoppling bör förbättras, menar de.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch