Risken för tandförlust vid parodontit är normal först 15 år efter rökstopp
Forskargruppen analyserade data från knappt 260 patienter och snittuppföljningstiden var drygt 24 år. Foto: Colourbox

Risken för tandförlust vid parodontit är normal först 15 år efter rökstopp

Forskning 28 sep 2020
Dela artikeln
Det tar hela 15 år innan en före detta rökare har samma låga risk för tandförlust vid parodontit som en icke-rökare. Det visar en amerikansk långtidsuppföljning.

Rökning är en riskfaktor för parodontit som i sin tur kan resultera i tandförluster. Men hur lång tid tar det efter ett rökstopp innan risken för parodontal tandförlust är nere på normala nivåer? Det ville ett amerikanskt forskarteam ta reda på.

Forskarna analyserade data från knappt 260 patienter som gått på parodontitkontroller minst en gång per år mellan 1966 och 2008 vid Michigan School of Dentistry i USA. Snittuppföljningstiden var drygt 24 år.

Resultatet visar att det tog 15 år för överrisken att försvinna för tidigare rökare.

Forskarna kan även visa ett tydligt dos-responsförhållande mellan mängden cigaretter och risken för tandförlust vid parodontit. Storrökare (> 10 cigaretter/dag) hade under dessa 15 år tolv gånger högre risk att tappa tänder, medan måttliga rökare (< 10 cigaretter/dag) hade närmare fyra gånger så hög risk som icke-rökare. Risken minskade med 6 procent per år och efter 15 år var alla typer av rökare nere på normala risknivåer.

 

Läs mer:

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch