Tandförlust ökar risken för demens

En japansk studie stärker argumenten för att dålig tandhälsa ökar risken för demens.

Forskning

Risken för tandförlust vid parodontit är normal först 15 år efter rökstopp

Det tar hela 15 år innan en före detta rökare har samma låga risk för tandförlust vid parodontit som en icke-rökare. Det visar en amerikansk långtidsuppföljning.

Forskning

Parodontit i släkten en viktig riskfaktor

Två av tre förlorade tänder hos patienter med parodontit kunde knytas till ett nära släktskap med någon som också hade parodontit, det kan norska forskare visa i en ny studie.

Forskning

Tandförlust föregår hjärt-kärlsjukdom

Förlorade tänder förutsäger kommande hjärt-kärlhändelser och död. Det konstaterar koreanska forskare, som gjort den största studien hittills av sambandet.

Forskning

Regelbundna tandläkarbesök ger bibehållen oral livskvalitet

Att regelbundet gå till tandläkaren är ett bra sätt för medelålders personer att behålla en god oral livskvalitet upp i åren, visar en ny svensk studie.

Forskning

Tandförlust möjlig riskfaktor för demens

Personer som drabbas av partiell eller total tandförlust har både mindre hjärnvolym och en snabbare försämring av den kognitiva förmågan, visar svensk studie.

Forskning

Oklart om tandförluster påverkar näringsintaget

Att förlora tänder skulle mycket väl kunna påverka näringsintaget negativt. Men när brittiska forskare gör en systematisk analys av existerande långtidsstudier som undersökt frågan får de oklara resultat.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons