Samarbete kan förebygga diabetes
Tandvården kan upptäcka patienter med risk för diabetes och prediabetes. Katri Harcke, distrikssköterska och Anders Lindunger, tandläkare och klinikchef arbetar med den nya modellen.

Samarbete kan förebygga diabetes

Samarbetsmodell utökas 16 maj 2019
Dela artikeln
Fyra av tio riskpatienter som folktandvården i Stockholm remitterar till vårdcentralen har diabetes eller prediabetes. Nu utökas samarbetet mellan folktandvårdskliniker och vårdcentraler i länet.

Sju folktandvårdskliniker i Stockholms län använder i dag samarbetsmetoden för att upptäcka diabetes typ 2 och prediabetes hos sina patienter: Jakobsberg, Hallunda, Viksjö, Skärholmen, Farsta, Solna och Spånga. Sammanlagt är det cirka 60 tandläkare och tandhygienister som samarbetar med vårdcentraler enligt Stockholms metod.

Metoden går ut på att varje folktandvårdsklinik samarbetar med en närliggande vårdcentral.

– Det viktigaste är att tandvården och primärvården lär sig jobba tillsammans. Fyra kliniker har hittills fått samarbetet att fungera, nu ska tre kliniker till lösa det, berättar Anders Lindunger, klinikchef på Folktandvården Spånga och verksamhetsansvarig för samarbetsmodellen.

När samarbetet väl fungerar är det enkelt, menar han.

Vanlig riskbedömnning
Folktandvården gör sin vanliga riskbedömning på vuxna patienter. Patienter som har en risk för parodontal sjukdom eller karies erbjuds remiss till vårdcentralen. Risken ska vara minst två på en fyrgradig skala för parodontal sjukdom eller karies eller båda.

– Risk för parodontal sjukdom har det starkaste sambandet, eftersom det säger något om den inflammatoriska processen i kroppen, men vi remitterar även patienter med risk för karies eftersom det ofta säger något om personens levnadsförhållanden.

Hälsoundersökning på vårdcentralen
På vårdcentralen görs en hälsoundersökning med bland annat blodsockerkontroll och patienten får individuell vård.

– Av tio patienter som remitteras till vårdcentralen är det fyra som visar sig ha diabetes eller prediabetes. Att upptäcka risken för diabetes tidigt är bra, för då kan man ofta förebygga sjukdomen eller bromsa utvecklingen. Det blir en hälsoekonomisk vinst och minskar lidande för patienterna, säger Anders Lindunger.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch