SBU svarar om hydroxylapatit i tandkräm
SBU har letat efter vetenskapliga studier om effekten på karies av hydroxylapatit i tandkräm. Man hittade fyra relevanta artiklar. Foto: Colourbox

SBU svarar om hydroxylapatit i tandkräm

Forskning 3 jan 2022
Dela artikeln
Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om effekten av hydroxylapatit i tandkräm, på karies?

Frågan ställdes nyligen till upplysningstjänsten hos SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Det enkla svaret lyder: Ingen systematisk översikt finns som är relevant för frågan.

Däremot identifierade SBU:s litteratursökning fyra artiklar från primärstudier. I två av studierna har man undersökt effekten av tandkräm som innehåller hydroxylapatit på primära tänder hos barn, och i två undersöktes effekten på permanenta tänder.

I studierna på primära tänder mättes nya kariesskador i den ena och ytstrukturförändringar i emaljen i den andra. I studierna på permanenta tänder mättes effekten av hydroxylapatit-innehållande tandkräm på emaljkaries efter, respektive under, tandreglering.

Inga resultat redovisas

Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias, som alltså kan vara betydande, så inga resultat eller slutsatser har redovisats i svaret.

Hydroxylapatit är den huvudsakliga oorganiska komponenten i alla humana hårdvävnader, som tänder och ben.

Studier in vitro i laboratoriet, och in situ där tandbitar (från djur eller människa) fixeras i munnen på försökspersonen, har visat resultat som tyder på att hydroxylapatit som mikrokristaller eller nanopartiklar kan infiltrera och remineralisera emalj och dentin. Baserat på det har det föreslagits att hydroxylapatit, som inte har några kända toxiska effekter, skulle kunna ersätta fluoriden i tandkräm med bibehållen kariesskyddande effekt.

Källa

l PICO är en förkortning för patient/population/problem, intervention/indextest, comparison/control (jämförelse/intervention) och outcome (utfallsmått). SBU:s upplysningstjänst formulerade frågan
i litteratursökningen enligt följande PICO:
• Population: barn, vuxna, kariesaktiva patienter
• Intervention: tandkräm med hydroxylapatit, med eller utan fluorid
• Control: tandkräm med fluorid (mellan 1 000 och 1 450 ppm)
• Outcome: karies, demineralisering, remineralisering

Källa: Hydroxylapatit i tandkräm för att förbygga och behandla karies, SBU

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch