Stor okunskap kring särskilt tandvårdsbidrag

Informera patienterna 13 feb 2019
Dela artikeln
Endast en av fem personer som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) använder det. Det visar en utvärdering som Socialstyrelsen har gjort. Okunskap kring stödet är en stor anledning till det.

Regeringen räknade med att drygt 285 000 personer hade rätt att utnyttja bidraget när det infördes, men bara en bråkdel har gjort det. Knappt 53 700 personer fick STB under 2017. Ändå har antalet personer som har fått bidraget ökat varje år sedan starten 2013.

Enligt Socialstyrelsen brister det vad gäller kännedom om STB, både inom tandvården, övriga hälso- och sjukvården och hos patienter. En förutsättning för att patienter ska få tillgång till bidraget är ju att det är känt bland vårdgivare, patienter och anhöriga.

”Tandvården vet för lite”

Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, håller med. Det är ett problem att många som är verksamma i tandvården inte vet vilka patienter som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag, tycker hon.

Lotta Håkansson

– Det är oacceptabelt att vården brister i sin informationsplikt. Ett alldeles för stort ansvar läggs på patienterna att själva hitta rätt, och så ska det inte vara, säger hon.

De informationssatsningar som görs i dag räcker inte. Det stora problemet är att tandvården saknar systematiska sätt att informera patienterna som kan ha rätt till stöd. Informationssatsningarna går brett till alla tandvårdsbesökare, oavsett om de berörs av dem eller inte, menar Lotta Håkansson.

– Tandvårdsbesök är dyra för de flesta personer. Det gäller inte minst de som får en sämre munhälsa på grund av sin läkemedelsbehandling eller sin diagnos. De behöver informeras om sina rättigheter, säger hon.

Socialstyrelsen ser fler problem

Turerna kring läkarintyg är ett annat problem som hindrar att STB utnyttjas, enligt Socialstyrelsens rapport ”Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget”. Läkaren behöver fylla i intygen på rätt sätt, och patienten behöver ta med intyget till tandvården.

Rapporten nämner också att bidraget anses vara otillräckligt. ”Många patienter beskrivs ha så stora behov av tandvård att det inte räcker med endast förebyggande tandvård. Därför anses beloppet på 600 kronor vara för lågt”, står det i rapporten.

Analys bekräftar bilden

Socialstyrelsen har tittat extra på uppgifter om fyra grupper som på grund av sin diagnos är berättigade till STB. Det gäller Sjögrens syndrom, cystisk fibros, ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Socialstyrelsens analys visar att en hög andel av patienterna med de fyra diagnoserna har besökt tandvården och fått förebyggande tandvård mellan 2013 och 2016 utan att utnyttja bidraget.

* Vid 96 procent av alla tandvårdsmottagningar i Sverige var det mindre än 50 procent av patienter med dessa diagnoser som fick STB.

* Vid endast tio tandvårdsmottagningar i landet tog minst 90 procent av de berättigade patienterna ut STB.
Janet Suslick

FAKTA – Vilka kan få STB?

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) infördes 2013 och ger vissa grupper som har ett stort behov av förebyggande tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning rätt till upp till 600 kronor per halvår i bidrag.

STB kan ges till patienter som har:

  • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
  • kronisk obstruktiv lungsjukdom, om patienten har ordinerats syrgas eller näringsdryck
  • Sjögrens syndrom, cystisk fibros, ulcerös kolit, Crohns sjukdom, tarmsvikt eller svårinställd diabetes.

Dessutom omfattas patienter som:

  • genomgår dialysbehandling
  • har frätskador på tänderna i samband med anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom
  • är immunsupprimerade på grund av läkemedelsbehandling
  • har genomgått organtransplantation.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch