Svensk tandläkare forskar om nobelprisprotein
Shariel Sayardoust, specialisttandläkare i Jönköping, forskar om ett protein som är central för ett av årets nobelpris. Foto: Janet Suslick

Svensk tandläkare forskar om nobelprisprotein

IMPLANTATFORSKNING 31 okt 2019
Dela artikeln
Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping, forskar om HIF-1α, ett protein som är central för årets nobelpris i medicin och som är viktig när cellernas syrenivåer regleras.

Årets Nobelpris i medicin går till läkarna William Kaelin, Peter Ratcliffe och Gregg Semenza. De har forskat om hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång.

Proteinet HIF-1α spelar en central roll. Vid höga syrenivåer innehåller celler mycket lite HIF-1α, men mängden ökar vid låga syrenivåer.

Shariel Sayardoust

Shariel Sayardoust är övertandläkare vid Odontologiska institutionens avdelning för parodontologi Jönköping. Hon lade fram sin doktorsavhandling 2017. Den handlar om tandimplantat, benförlust och läkningsprocessen hos rökare med stor risk för parodontit.

Proteinet skyddar mot käkbensförlust
HIF-1α är ett proteinkomplex som kan spela en viktig roll i läkningsprocessen.

– Vi upptäckte att HIF-1α har en skyddande inverkan i överkäken. Benförlusten är mindre hos de patienter som har en stor mängd av proteinet i käkbenet när implantaten opereras in, berättar Shariel Sayardoust.

”Het molekyl”
Hon kände inte till nobelpristagarna innan de utsågs i höst, men det kom som en rolig överraskning eftersom hon har forskat om samma molekyl.

– Jag visste att HIF-1α var en ”het molekyl” och har läst mycket om den. Rökning påverkar ju cellernas syreupptag och det känns naturligt att tänka sig att molekylen också påverkar resultaten vid implantatoperationer.

Kick med nobelpriset
Nu ska Shariel Sayardoust följa upp en av studierna som ingår i avhandlingen.

– Det blev en kick med nobelpriset och jag och mina medarbetare känner oss mer motiverad att fortsätta i det spåret. Studien omfattar bara 35 personer och uppföljningstiden var inte så lång, men det var ett spännande resultat.

Nu blir det en ettårsuppföljning. Om sambandet består, ger det en fingervisning och proteinets betydelse i sammanhanget. Verkar det lovande behövs en större studie.

Riskindikator?
Shariel Sayardoust hoppas att det i framtiden blir möjligt att se om en patient ligger i riskzonen för periimplantit genom att mäta mängden HIF-1α i käkbenet.

– Om det blir möjligt att hitta riskpatienter innan de ens får implantat kan vi gå in med profylax tidigt så att de slipper benförlust.

Läs om Shariel Sayardousts forskning i Tandläkartidningens artikel ”Rökning försämrar för implantat”.
Janet Suslick

FAKTA – På riksstämman

Shariel Sayardoust medverkar på årets odontologiska riksstämma vid Future lab.

* Fredag 15 november 2019
* Kl 11.00

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2019"

Sverkerpriset till minimalinvasiv teknik

Riksstämman 2019 Årets Sverkerpris tilldelas Erik Svendsrud, Oslo, och Tif Qureshi, London. Båda arbetar med att utveckla och lära ut minimalinvasiv teknik.
16 nov 2019

Sverige kan få nytt implantatregister

RIKSSTÄMMAN 2019 Sverige kan få ett nytt implantatregister. Det blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
15 nov 2019

Victor Tollemar vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2019 Victor Tollemar har vunnit priset för bästa forskningsrapport i samband med årets odontologiska riksstämma. Han får 10 000 kronor.
15 nov 2019

Äldst på riksstämman?

RIKSSTÄMMAN 2019 Åke Eriksson, 90 år, var kanske äldst på årets odontologiska riksstämma i dag. Han har gått på de flesta riksstämmor sedan 1949, berättar han.
14 nov 2019

Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering

RIKSSTÄMMAN 2019 Ett nytt sätt att klassificera orofacial smärta lanseras i början av nästa år. De som var med på ett symposium om smärta på årets odontologiska riksstämma i dag fick tjuvkika på innehållet.
13 nov 2019

Vem möter du på mässan?

Riksstämman 2019 Alla utställare som anser sig ha en koppling till dentalbranschen är välkomna att ställa ut på Swedental. I övrigt finns inga egentliga kvalitetskrav.
12 nov 2019

107 kliniker får mer kunskap

Kunskapsstyrning Folktandvården i Västra Götaland satsar på att höja kunskapen om orofacial smärta och käkfunktionsstörning vid allmäntandvårdens alla 107 kliniker. Målet är att få medarbetarna att göra en enkel screening på alla patienter och behandla dem som har besvär.
11 nov 2019
Plusmaterial

Så kan antibiotika användas patientsäkert

Riksstämman 2019 Hur kan antibiotika användas på ett hållbart och patientsäkert sätt inom tandvården? Frågan diskuteras på årets odontologiska riksstämma vid ett symposium om antibiotika.
8 nov 2019

Riksstämman 2019 fokuserar på diabetes

Forskaren På världsdiabetesdagen den 14 november tas ­diabetes upp som tema på årets odontologiska riksstämma. Anna ­Norhammar, läkare och specialist i kardiologi blir en av flera föreläsare som försöker reda ut orsak och ­verkan vad gäller parodontit och diabetes.
7 nov 2019
Plusmaterial

Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka

NY RAPPORT Tandvården bör få en mer aktiv roll för multisjuka, till exempel äldre och personer med psykisk ohälsa eller diabetes. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.
5 nov 2019

Så kan tandläkare hjälpa patienter med diabetes

Riksstämman 2019 Kerstin Brismar är diabetesforskare och senior professor vid Karolinska institutet. Hon medverkar i en temaeftermiddag om diabetes på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
5 nov 2019

Döda tänder kan väckas till liv

Riksstämman 2019 Alina Wikström forskar om revitalisering av traumaskadade tänder. Hon presenterar sina forskningsresultat på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
30 okt 2019

Fler anmälda till årets riksstämma

Riksstämman 2019 Det ser ut att bli fler besökare än vanligt till årets Riksstämma i Stockholm. Fokus är på verksamhetsutveckling och på hälsa, både den egna och andras.
31 okt 2019

Bakom rubrikerna i stämmoprogrammet

Riksstämman 2019 Under huvudtemat verksamhetsutveckling har årets odontologiska riksstämma tre block, Dark Dent, Diabetes samt Karies och kunskapsstyrning. Vi frågade Hans Sandberg, ordförande i Riksstämmenämnden, hur programtankarna har gått inför årets riksstämma.
6 nov 2019

Så påverkas tandvården av barnkonventionen

Riksstämman 2019 FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Hur tandvårdskliniker ska göra för att uppfylla lagens krav tas upp på ett seminarium på årets odontologiska riksstämma.
29 okt 2019

Han skrev bästa avhandling

Riksstämman 2019 Aleksandar Milosavljevic får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling. Prissumman är 35 000 kronor.
25 okt 2019

Tre män och en kvinna blir årets studenter 2019

Bästa tandläkarstudenter Henrik Landgren är årets tandläkarstudent i Umeå och en av fyra i landet. Liksom de andra känner han sig hedrad, tacksam och förvånad. Men han är den enda som har fått en prismotivering skriven på vers.
17 okt 2019

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch