Tandhygienistutbildning förlängs inte

20 maj 2013
Dela artikeln
Tandhygienistutbildningen bör inte bli en obligatorisk treårsutbildning. Det anser lagrådet.

I dag är tandhygienistutbildningen tvåårig, men det finns möjlighet för dem som så önskar att gå en påbyggnadsutbildning på ett år.

I dag väljer cirka 58 procent att gå det tredje året, som bland annat innehåller fördjupningskurser i oral hälsa, mer kunskap om patienters särskilda behov, barn- och ungdomstandvård, äldrevård och folkhälsovetenskap samt vetenskaplig metodik.

Sveriges tandhygienistförening anser att utbildningen bör bli treårig.

Tandläkarförbundet har inget emot att utbildningen förlängs, men anser att det viktiga inte är längden utan innehållet i utbildningen.

Av regeringens lagrådsremiss framgår det att regeringen anser att det finns stöd för en förlängning av utbildningen, men att det redan i dag finns möjlighet för den som så vill att gå det tredje året. Därför finns inte skäl att göra utbildningen treårig.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
  1. Kommentar från Marie Lenreus 27 maj 2013:

    Replik till Tandhygienist utbildningen.
    Jag tycker att regeringen går på tvärsen med sina mål. Vi jagas hela tiden som kliniker att sammanställa och jobba förebyggande med miljö och kost runt patienten. Därför är det mycket konstigt att man inte sätter 3år för utbildningen. Det sista året inkluderar allt detta med djupare fördjupning i sammantals metodik och fördjupningar i tobaks avvänjning. Man får en större kunskap och förståelse av att läsa och fördjupa sig i studier. Men även en större kunskap när man själv gör sin slutgiltiga studier. Kunskaps nivån bör höjas, varför fungerar detta inte i Sverige men i Holland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch