Tandläkarbristen fortsätter enligt Arbetsförmedlingen
Det finns gott om jobb åt tandläkare, enligt Arbetsförmedlingen. Foto: Camilla Veide

Tandläkarbristen fortsätter enligt Arbetsförmedlingen

Liten konkurrens 13 feb 2018
Dela artikeln
Det finns en påtaglig brist på tandläkare både i år och på fem års sikt, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Tandläkare är ett av yrkena som kräver utbildning på högskolenivå där det råder störst brist på arbetskraft 2018, enligt Arbetsförmedlingen. Tandsköterskeyrket finns med på motsvarande lista för yrken med utbildningar på övriga nivåer.

Listorna presenteras i rapporten ”Var finns jobben? Bedömning för 2018 och på fem års sikt”.

Arbetsförmedlingens senaste bristindex finns också med i rapporten. Det visar en ”mer påtaglig brist” på båda tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor 2018. På fem års sikt bedöms konkurrensen om jobben att vara mycket liten för tandläkare, medan konkurrensen för tandhygienister och tandsköterskor ”bara” är liten.

Sammanväger bedömningar
För att ta fram bristindexet för tandvårdsyrkena, beräknar arbetsförmedlingskontoren hur många tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som finns. Sedan görs en bedömning om efterfrågan. Ett viktat medelvärde av bedömningarna tas fram i form av ett index som beskriver arbetsmarknadsläget.

Arbetsförmedlingen använder en skala från 1 till 5. Ett bristindex på mellan 4 och fem innebär en mer påtaglig brist på yrket, det vill säga mycket liten konkurrens om jobben. Här hamnar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i Arbetsförmedlingens senaste bristindex. Tandläkaryrket får siffran 4,50, tandhygienister 4,18 och tandsköterskor 4,14.

Det kan ändå vara regionala skillnader samt skillnader för personer med och utan yrkeserfarenhet som påverkar hur stor konkurrensen om jobben är.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch