Tandläkarstudenterna prioriterar gemenskap
Samhörighet prioriteras högt efter åren med pandemirestriktioner, berättar Emma Lingtell, centralordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening.

Tandläkarstudenterna prioriterar gemenskap

STUDENT 28 feb 2022
Dela artikeln
Efter två år med restriktioner på grund av pandemin är landets blivande tandläkare sugna på att träffas. Men under helgen var Tandläkarförbundets studerandeförenings föreningsmöte och kickoff ändå digitalt.

Studenter från de fyra lokala föreningarna deltog i det digitala mötet i helgen. Bland annat började de planera inriktningen på årets verksamhet. Möjligheter, samhörighet och innovation är de tre fokusfrågor som studenterna kommer att satsa extra på 2022.

Konkret innebär parollen ”möjligheter” flera saker, berättar Emma Lingtell, centralordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening.

Emma Lingtell

– Vi måste bli bättre på att få ut information om möjligheter och hur våra medlemmar kan påverka studerandeföreningen. Fokus på studentinflytande bör vara en självklar del av allt föreningen gör. Vi vill också öppna kanalerna mellan studerandeföreningen och Tandläkarförbundet.

Studenter som har idéer, funderingar eller frågor om det som studerandeföreningarna gör är välkomna att höra av sig, poängterar hon. Det gäller även de som jobbar exempelvis på tandläkarhögskolorna, inom professionen eller på Tandläkarförbundet.

Studenterna vill också göra det möjligt för fler studenter att forska eller undervisa parallellt med sina studier. Därför kommer de att driva frågan om amanuensplatserna på lärosätena.

Vill träffas
Parollen ”samhörighet” innebär helt enkelt att studenterna vill träffas efter alla begränsningar som har varit under de senaste två åren.

– Pandemin har påverkat hela vårt samhälle och inte minst föreningslivet. Evenemang och aktiviteter som annars har varit en naturlig mötesplats för de fackligt anslutna tandläkarstudenterna och yrkesverksamma inom professionen har upprepade gånger behövts ställas in. Därför kommer gemenskap att vara högt prioriterat under det kommande året, säger Emma Lingtell.

Det gäller både internt inom de lokala föreningarna och externt med lärosätena samt med Tandläkarförbundets riksföreningar.

– Fokusområdet innovation kan handla om att tydliggöra beslutsvägar och att förbättra kommunikationen.

Roligare kickoff i mars
I mars kommer representanter från studerandeföreningarna att träffas i Stockholm för en roligare kickoff. Då får de bland annat träffa representanter för Tandläkarförbundet, Tjänstetandläkarna (TT) och Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV).

– Vi kommer även att diskutera hur arbetet ser ut hos lokalföreningarna. Det blir fokus på gemenskap. Hur kan vi hjälpas åt? Vi kommer även att diskutera och arbeta med fokusfrågorna ”möjligheter” och ”innovation”.
Janet Suslick

TANDLÄKARFÖRBUNDETS STUDERANDEFÖRENING

* Det finns fyra lokala studerandeföreningar. De finns i Malmö, Umeå, Göteborg och Stockholm.

* Tandläkarförbundets studerandeförening har även en central styrelse, som består av ordförandena från de fyra lokala föreningarna samt Emma Lingtell, som är centralordförande.

* Centralstyrelsen representerar studenterna i Tandläkarförbundets arbete.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch