Tandvården ska styras av kunskap
Den bästa tillgängliga kunskapen ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan tandläkaren och patienten. Illustration: Colourbox

Tandvården ska styras av kunskap

Evidens 5 nov 2018
Dela artikeln
Kunskap, inte tradition, ska styra vården. För att det ska bli så, utvecklas nya sätt att sprida och tillämpa kunskap inom tandvården.

Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Att sprida och använda kunskapen ute i verksamheten ska ske på ett mer systematiskt sätt i hela landet och i hela hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) satsar stort på idén, som kallas kunskapsstyrning.

Tandvården har ett eget programområde.

Gunnel Håkansson

– Vi håller på att bygga upp nya sätt att förbättra kvaliteten på vården. Det ska vara kunskapen som styr tandvården, inte tradition eller något annat. Första steget blir att nå ut med den evidens som redan finns, säger Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg i Kronoberg och Halland samt ordförande för programområdet tandvård.

 

Vill nå ut med
Kunskap finns till exempel i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, i landstingens riktlinjer, i vetenskapliga studier och i Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU:s) rapporter. Men det är inte alltid att kunskapen sprids och tillämpas på ett effektivt sätt.

– Vi vill inte ha pappersprodukter, utan vi behöver verkligen nå ut med det vi har evidens för och få tandläkare att utgå ifrån kunskap när de behandlar sina patienter, säger Gunnel Håkansson.

Bästa möjliga kunskap
Målet är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan tandvårdsvårdpersonal och patienter. Verksamhetsutveckling är vägen dit och uppföljning och analys ger besked om utvecklingen går i rätt riktning.

Att sprida och använda den bästa kunskapen ska ske på tre nivåer: på nationell nivå, på regional nivå och inom varje landsting och region.

– Än så länge är arbetet med kunskapsstyrning i sin linda, men vi ska hitta sätt att sprida kunskap effektivt. Hur vi ska nå ut till varje tandvårdsorganisation och varje enskild tandläkare är fortfarande på diskussionsstadiet, medger Gunnel Håkansson.

Hon vet inte hur lång tid det kommer att ta.

– Detta är inget projekt, utan ett nytt sätt att tänka. Det är en process som ska leda till en långsiktig förändring. Detta är så viktigt att vi inte har någon deadline, säger hon.

Sex ledamöter
Inom programområdet för tandvården finns sex ledamöter, en från varje sjukvårdsregion:

* Ulf Söderström (norra)
* Ola Fernberg (Uppsala-Örebro)
* Andreas Cederlund (Stockholm-Gotland)
* Pernilla Larsson Gran (sydöstra)
* Thomas Jacobsen (västra)
* Gunnel Håkansson (södra)

Representanterna från sjukvårdsregionerna har ett nära samarbete med kontaktpersonen Tommy Johansson på SKL och även med nyckelpersoner på exempelvis Socialstyrelsen samt Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).

Samverkan med akademin kommer också att vara en viktig del i kunskapsstyrningen.

Sjukdomsbehandling vid karies
Gunnel Håkansson ger ett konkret exempel på hur det kan gå till.

– Ett område som vi ska arbeta med på nationell nivå är sjukdomsbehandling vid karies.
Uppdraget är att identifiera tandvårdens främsta förbättringsområden, och detta är ett område som är kliniskt relevant och som intresserar stora behandlings- och patientgrupper. Det finns också riktlinjer och forskning.

Med hjälp av Skapa kan man se att många patienter som har karies får fyllningar, men ingen sjukdomsbehandling.

– Karies kan man inte borra bort. Sjukdomen måste behandlas, konstaterar hon.

Ringar på vattnet
Kunskap om sjukdomsbehandling vid karies finns till exempel i Socialstyrelsens nationella riktlinjer och SBU:s rapporter. Programområdets representanter från de sex sjukvårdsregionerna sprider information och kunskap till ”sina” landsting och regioner som ska sprida kunskapen vidare till ledningsgrupperna, som ansvarar för att föra ut den till medarbetarna ute på klinikerna.

Programområdet tandvården följer Skapas statistik.

– När andelen patienter med karies som får behandling för sjukdomen ökar, då har vi gjort framsteg.

Hur kommer kunskapen att nå ut till privattandläkare?
– Sjukvårdsregionerna är inte huvudman för privattandvården, men information och kunskap kommer att föras vidare via samverkansgrupper. Privattandläkare kan också hitta kunskap genom att gå in på exempelvis Socialstyrelsens webb och vårdgivarwebber.
Janet Suslick

FAKTA - Riksstämman

Kunskapsstyrning tas upp i paneldiskussionen ”Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?” på årets odontologiska riksstämma i Göteborg den 14 till 16 november.

* Torsdag den 15 november klockan 14.00.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2021"

Tandhygienister vill kunna specialisera sig

Specialist Sveriges Tandhygienistförening (STHF) har tagit fram ett förslag om specialistutbildning för tandhygienister. Detta i samarbete med bland annat tandhygienistutbildningen vid Karlstads universitet.
14 dec 2021

Åke Parmlid och Johan Hagman får årets Sverkerpris

Riksstämman 2021 Årets Sverkerpris delas ut till två personer, Åke Parmlid och Johan Hagman, som båda har intresserat sig för ny teknik och att förmedla sin kunskap till andra.
19 nov 2021

Palwasha Momand vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2021 Palwasha Momand har i samband med årets odontologiska riksstämma tilldelats priset för bästa forskningsrapport.
19 nov 2021

Global ambassadör för svensk odontologi får pris

RIKSSTÄMMAN 2021 Att ligga i framkant innebär att alltid ifrågasätta fastslagna sanningar. Det säger Panos Papapanou, professor vid Columbia University i USA. Han får Svenska Tandläkare-Sällskapets International Prize 2021.
10 nov 2021

Han får pris för forskning om kariesprevention

RIKSSTÄMMAN 2021 Svante Twetman, professor emeritus vid Köpenhamns universitet, får Millerpriset vid årets odontologiska riksstämma. Prissumman är på 80 000 kronor.
9 nov 2021

Dentalbranschen tror på välfyllt mässgolv

Riksstämman 2021 Drygt en av fyra utställare uteblir från Swedental i år, men branschen är optimistisk och hoppas på att färre besökare ändå ger möjlighet till bra möten.
9 nov 2021

Björn Klinge får förtjänstmedalj

RIKSSTÄMMAN 2021 Björn Klinge, senior professor vid Malmö universitet och vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen, får Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj vid årets odontologiska riksstämma.
8 nov 2021

Tre belönas för att de skapade SKaPa

RIKSSTÄMMAN 2021 Att skapa SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) var krävande och registret utvecklas fortfarande. Nu får registrets initiativtagare Forssbergs pris – ett erkännande för åratal av slit.
4 nov 2021

Vaccin, protetik och riktlinjer lockar på riksstämman

Riksstämman 2021 Årets odontologiska riksstämma på Stockholmsmässan väntas samla över 1100 personer. Flest kommer på torsdagen då temat är artificiell intelligens, men en vaccinforskande tandläkare lockar även till onsdagens invigning.
4 nov 2021

Riksstämman satsar på smittsäkerhet

Riksstämman 2021 För att minska risken för smittspridning blir det luftigt i lokalerna under Odontologisk Riksstämma och Swedental. Det berättar projektledaren Anders Rudestad.
4 nov 2021

Två professorer delar på Beyronpriset

RIKSSTÄMMAN 2021 Per Alstergren, professor i bettfysiologi, och Victoria Franke Stenport, professor i oral protetik, får Henry Beyrons pris 2021.
2 nov 2021

Bodil Lund får hedersmedalj

RIKSSTÄMMAN 2021 Bodil Lund, ny professor i käkkirurgi vid Karolinska institutet, får Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj 2021 för sin kunskapsspridning inom odontologisk vetenskap.
1 nov 2021

Här är årets bästa tandläkarstudenter 2021

RIKSSTÄMMAN 2021 Fyra duktiga studenter utses till årets student 2021. Förutom äran, får de 10 000 kronor vardera. De uppmärksammas också i samband med årets odontologiska riksstämma.
28 okt 2021

Ola Sollenius skrev bästa avhandling

RIKSSTÄMMAN 2021 En doktorsavhandling om kostnadseffektiviteten vid behandling av tvångsförda korsbett hos åtta- och nioåringar får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling.
27 okt 2021

Tandvården får nya riktlinjer

SOCIALSTYRELSEN Nya nationella riktlinjer för tandvård börjar gälla 28 september. All tandvård omfattas nu och riktlinjerna vänder sig mer till beslutsfattare än tidigare.
20 sep 2021

Nya nationella riktlinjer för tandvård – Så togs rekommendationerna fram

Vetenskap Denna artikel beskriver hur arbetet med att ta fram de nya nationella riktlinjerna för tandvården bedrivits, och hur de kommer att kunna bidra till kunskap och god vård till Sveriges tandvårdsbesökare. Även om de nya riktlinjerna främst riktar sig till beslutsfattare, ger de också varje tandläkare och tandhygienist vägledning i patientmötet.
4 nov 2021
Plusmaterial

Smärtskola kan hjälpa unga

Smärta En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har testats i ett pilotprojekt och fått positiv respons av patienterna. Nu vill skaparna sprida den till bland annat allmäntandläkare.
21 sep 2021

Matti Sällberg: Vaccinet tar all hans tid

Porträttet Matti Sällberg är laboratorieforskaren som ville komma närmare patienterna genom att bli tand­läkare. Under flera år kombinerade han tandläkar­arbetet med forskning. I dag tar jakten på ett coronavaccin all hans tid.
2 sep 2020
Plusmaterial

Hon letar samband mellan minne och tuggfunktion

Forskning Linn Hedberg, övertandläkare och doktorand hos Folktandvården Stockholm, undersöker samband mellan tuggfunktion och minne.
13 okt 2021

Uno Fors: AI på väg in i tandvården

Forskning Artificiell intelligens (AI) är ett hett forskningsfält, men många studier har brister, fastslås i en artikel i Journal of dentistry. Uno Fors, professor i data- och system­vetenskap, ger tips om hur du bedömer AI-studier.
11 aug 2021

Nytt regelverk för medicintekniska produkter i tandvården

Vetenskap Den 26 maj började det nya direktivet för medicintekniska produkter inom tandvården att gälla fullt ut. Fokus ligger främst på krav på uppdaterad dokumentation och riskanalys samt förbättrad spårbarhet.
7 okt 2021

Bengt Hasséus: Tandläkare kan rädda liv

Porträttet Bengt Hasséus, docent i oral medicin, har ägnat sin forskar­karriär åt att förstå hur immunsystemet reagerar i förstadier till cancer. Han vill att Sveriges tandläkare och tandhygienister i ännu större utsträckning än i dag ska se sig som en del av hälso- och sjukvården.
18 nov 2020
Plusmaterial

Hon kartlägger kunskap

Porträtt Från odontologi till gynekologi. Det kan bli tvära kast för Helena Domeij, tandläkare och projekt­ledare på Statens beredning för medicinsk och ­social utvärdering (SBU).
22 apr 2020

Hon hämtar kunskap från kliniken

Porträttet 40 år inom tandvården – det är lång tid för det är lång tid för en disputerad tandläkare som bara är 57 år. Annika Julihn började som tandsköterske­elev 1979. I dag är hon specialist i pedodonti vid Eastman­institutet i Stockholm och arbetar med ett praktik­baserat forskningsnätverk inom barntandvården.
19 feb 2020

AI: Upplärd maskin hittar karies

Karies AI-systemet har tränat på tusentals röntgenbilder. Nu hittar den så gott som alla kariesangrepp på egen hand.
19 nov 2019

Michael Braian: Totalt digitalt

Metod Med digital protesteknik kan patienter med ömmande skavsår bli ett minne blott. Efter bara två besök kan patienten få en helprotes med mycket bra passform.
29 jul 2019
Plusmaterial

Göran Friman får Forssbergs pris

Riksstämman 2019 Tandvården kan spela en viktig roll för att identifiera risk för odiagnostiserat högt blodtryck och diabetes hos medelålders och äldre patienter. Det har Göran Friman visat i sin forskning. Nu får han årets Forssbergs pris som belöning.
4 nov 2019

Så förebygger du infektion

Hygien Alla tandläkare gör kirurgiska ingrepp. Att förebygga infektion så långt det bara går är, tillsammans med restriktiv antibiotikaanvändning, bästa vapnet mot antibiotikaresistens. Bodil Lund, käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens, tipsar om vad man kan tänka på.
14 maj 2019

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Forskaren Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.
4 sep 2019

Han vill SKaPa jämlik tandhälsa

Porträttet Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit ­(SKaPa) kan användas för att hitta ojämlikheter i den orala hälsan. Registret går också att använda för att se i vilken utsträckning tandvården är jämlik. Det berättar Lars Gahnberg, Skapas nye registerhållare.
22 maj 2018
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch