Tandvården ska styras av kunskap
Den bästa tillgängliga kunskapen ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan tandläkaren och patienten. Illustration: Colourbox

Tandvården ska styras av kunskap

Evidens 5 nov 2018
Dela artikeln
Kunskap, inte tradition, ska styra vården. För att det ska bli så, utvecklas nya sätt att sprida och tillämpa kunskap inom tandvården.

Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Att sprida och använda kunskapen ute i verksamheten ska ske på ett mer systematiskt sätt i hela landet och i hela hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) satsar stort på idén, som kallas kunskapsstyrning.

Tandvården har ett eget programområde.

Gunnel Håkansson

– Vi håller på att bygga upp nya sätt att förbättra kvaliteten på vården. Det ska vara kunskapen som styr tandvården, inte tradition eller något annat. Första steget blir att nå ut med den evidens som redan finns, säger Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg i Kronoberg och Halland samt ordförande för programområdet tandvård.

 

Vill nå ut med
Kunskap finns till exempel i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, i landstingens riktlinjer, i vetenskapliga studier och i Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU:s) rapporter. Men det är inte alltid att kunskapen sprids och tillämpas på ett effektivt sätt.

– Vi vill inte ha pappersprodukter, utan vi behöver verkligen nå ut med det vi har evidens för och få tandläkare att utgå ifrån kunskap när de behandlar sina patienter, säger Gunnel Håkansson.

Bästa möjliga kunskap
Målet är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan tandvårdsvårdpersonal och patienter. Verksamhetsutveckling är vägen dit och uppföljning och analys ger besked om utvecklingen går i rätt riktning.

Att sprida och använda den bästa kunskapen ska ske på tre nivåer: på nationell nivå, på regional nivå och inom varje landsting och region.

– Än så länge är arbetet med kunskapsstyrning i sin linda, men vi ska hitta sätt att sprida kunskap effektivt. Hur vi ska nå ut till varje tandvårdsorganisation och varje enskild tandläkare är fortfarande på diskussionsstadiet, medger Gunnel Håkansson.

Hon vet inte hur lång tid det kommer att ta.

– Detta är inget projekt, utan ett nytt sätt att tänka. Det är en process som ska leda till en långsiktig förändring. Detta är så viktigt att vi inte har någon deadline, säger hon.

Sex ledamöter
Inom programområdet för tandvården finns sex ledamöter, en från varje sjukvårdsregion:

* Ulf Söderström (norra)
* Ola Fernberg (Uppsala-Örebro)
* Andreas Cederlund (Stockholm-Gotland)
* Pernilla Larsson Gran (sydöstra)
* Thomas Jacobsen (västra)
* Gunnel Håkansson (södra)

Representanterna från sjukvårdsregionerna har ett nära samarbete med kontaktpersonen Tommy Johansson på SKL och även med nyckelpersoner på exempelvis Socialstyrelsen samt Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).

Samverkan med akademin kommer också att vara en viktig del i kunskapsstyrningen.

Sjukdomsbehandling vid karies
Gunnel Håkansson ger ett konkret exempel på hur det kan gå till.

– Ett område som vi ska arbeta med på nationell nivå är sjukdomsbehandling vid karies.
Uppdraget är att identifiera tandvårdens främsta förbättringsområden, och detta är ett område som är kliniskt relevant och som intresserar stora behandlings- och patientgrupper. Det finns också riktlinjer och forskning.

Med hjälp av Skapa kan man se att många patienter som har karies får fyllningar, men ingen sjukdomsbehandling.

– Karies kan man inte borra bort. Sjukdomen måste behandlas, konstaterar hon.

Ringar på vattnet
Kunskap om sjukdomsbehandling vid karies finns till exempel i Socialstyrelsens nationella riktlinjer och SBU:s rapporter. Programområdets representanter från de sex sjukvårdsregionerna sprider information och kunskap till ”sina” landsting och regioner som ska sprida kunskapen vidare till ledningsgrupperna, som ansvarar för att föra ut den till medarbetarna ute på klinikerna.

Programområdet tandvården följer Skapas statistik.

– När andelen patienter med karies som får behandling för sjukdomen ökar, då har vi gjort framsteg.

Hur kommer kunskapen att nå ut till privattandläkare?
– Sjukvårdsregionerna är inte huvudman för privattandvården, men information och kunskap kommer att föras vidare via samverkansgrupper. Privattandläkare kan också hitta kunskap genom att gå in på exempelvis Socialstyrelsens webb och vårdgivarwebber.
Janet Suslick

FAKTA - Riksstämman

Kunskapsstyrning tas upp i paneldiskussionen ”Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?” på årets odontologiska riksstämma i Göteborg den 14 till 16 november.

* Torsdag den 15 november klockan 14.00.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2018"

Pris till bästa forskningsrapport

Riksstämman 2018 Emma Göranson har vunnit priset för bästa forskningsrapport i samband med årets odontologiska riksstämma. Hon får 10 000 kronor.
16 nov 2018

Spottprov kan ersätta bajsprov

Riksstämman 2018 I framtiden kan salivprov kanske ersätta avföringsprov för att ställa diagnos på inflammatorisk tarmsjukdom, enligt Mirjam Majster, tandläkare och doktorand vid Karolinska institutet.
15 nov 2018

Övergrepp kan upptäckas inom tandvården

Riksstämman 2018 Minnet av sexuella övergrepp kan hos en del personer väckas i tandvårdsvårdssituation. Genom att lära sig känna igen subtila signaler kan tandläkaren hjälpa till.
15 nov 2018

När tandborsten blir intelligent

Artificiell intelligens Större datamängder än en mänsklig hjärna kan överblicka. Men artificiell intelligens kan hitta mönster och dra slutsatser. Till exempel varna för riskbeteenden utifrån information om hur någon borstar tänderna.
15 nov 2018

Lyckad satsning för barnens munhälsa

Riksstämman 2018 På Universeum i Göteborg erbjuds en permanent munhälsolektion. Barn som besöker utställningen Hälsa lär sig om munnen, maten och tandvården på ett roligt sätt. Folktandvården Västra Götaland är nöjd med sin satsning.
14 nov 2018

Digitalteknik hjälper estetik

Riksstämman 2018 Bra kommunikation hänger ihop med ett vackert slut­resultat. Två av föreläsarna på årets riksstämma har med hjälp av digital teknik förfinat sitt arbetssätt inom protetik.
14 nov 2018

Pris för artikel om­ biologiska reaktioner

Pris Tandläkartidningens pris för bästa vetenskapliga översiktsartikel går i år till en artikel med titeln ”Biologiska reaktioner på dentala material” som publicerades i Tandläkartidningen nummer 11/2017. De fem artikelförfattarna, med Lars Björkman i spetsen, är verksamma vid Universitetet i Bergen i Norge samt NIOM, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer i Oslo.
14 nov 2018

Virtuell verklighet vägleder tandläkare

Simulering Ny teknik ger nya möjligheter till simulering. Hur man lägger upp ­utbildningen och hur man följer student­ernas framsteg kan se annorlunda ut om bara några år.
13 nov 2018
Plusmaterial

Bristfällig standard ­döljer vibrationsproblem

Arbetsmiljö Vibrationsstandarden ISO 5349 bedömer högfrekventa vibrationer, som överstiger 1 250 Hz, som irrelevanta. Genom att standarden ”tar bort” högfrekventa vibrationer kan tillverkare kalla en highspeedborr för vibrationsfri. Men vibrationerna finns där, och de är inte goda.
13 nov 2018

En avhandling som ger avtryck

Forskaren Tiden kan vara inne för allmäntandläkare att satsa på intra­oral skanning, tycker Björn Gjelvold, protetiker och doktorand i Malmö. På årets odontologiska riksstämma föreläser han om digitala avtryck.
12 nov 2018
Plusmaterial

Kliniken som testar framtidens tandvård

Digitalisering På Folktandvården Idun ska det vara högt i tak för nya idéer och personalen har tid avsatt för innovation. Det handlar både om ny teknik och nya sätt att arbeta. Välkommen till världens smartaste tandvårdsklinik.
9 nov 2018

Provkör framtiden

Riksstämman 2018 Det är inte alla dagar man får chansen att provköra fram­tiden. På årets odontologiska riksstämma på Svenska mässan i Göteborg får du möjligheten. Under besöket i Future Lab kommer du att bli både utmanad och framtidspeppad.
8 nov 2018

Frisktandvårdspatienter får fler fyllningar

Ny rapport Patienter med frisktandvård har fler åtgärder för sjukdomsbehandling, fyllningar och kronor än patienter som betalar löpande för sin tandvård, berättar Lars Gahnberg, registerhållare och ansvarig för Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).
8 nov 2018

Karies ökar hos de äldsta

Riksstämman 2018 Karies och fyllningar ökar hos de äldsta. Det visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) i sin senaste årsrapport.
7 nov 2018

FN intresserat av en miljard tandköttsfickor

Big data Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) väcker intresse internationellt.
6 nov 2018

Bus eller godis? Karies fortsätter öka hos barn

Ny årsrapport Karies fortsätter att öka hos yngre barn, visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) i sin senaste årsrapport.
31 okt 2018

Här är årets tandläkarstudenter 2018

Pris – Odontologi är det roligaste jag vet! Jag tror att jag får priset för att jag brinner för det jag gör och alltid vill det bästa för mina patienter, säger Jonathan Wiberg, som är årets student på Karolinska institutets tandläkarprogram.
17 okt 2018

Tandläkare talar ut

Karriär En idé om att sprida odontologisk kunskap fick Nicole Winitsky att starta en podd. Hon tycker att fler borde upptäcka poddformatet som ett sätt att lära sig nytt.
5 nov 2018
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch