Nytt vårdprogram om levnadsvanor

Matvanor, tobaks- och alkoholbruk och fysisk aktivitet tas upp i ett nytt nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Nyheter

Socialstyrelsen får nytt medicinalråd i tandvård

Elisabeth Wärnberg Gerdin är nytt medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen sedan augusti 2021. Socialstyrelsen har länge varit utan ett medicinalråd inriktat på tandvård.

Nyheter

107 kliniker får mer kunskap

Folktandvården i Västra Götaland satsar på att höja kunskapen om orofacial smärta och käkfunktionsstörning vid allmäntandvårdens alla 107 kliniker. Målet är att få medarbetarna att göra en enkel screening på alla patienter och behandla dem som har besvär.

Nyheter

Tandvården ska styras av kunskap

Kunskap, inte tradition, ska styra vården. För att det ska bli så, utvecklas nya sätt att sprida och tillämpa kunskap inom tandvården.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons