Tillägg med laser gör ingen nytta vid parodbehandling
Både kliniska och sensoriska para­met­rar förbättrades signifikant av behandlingen, men det var ingen skillnad mellan traditionell behandling och traditionell behandling med tillägg av laserbehandling. (Bilden visar laser med annan våglängd än den som användes i studien.) Foto: Peter Fahlstedt

Tillägg med laser gör ingen nytta vid parodbehandling

Forskning 25 maj 2020
Dela artikeln
Att komplettera traditionell parodontal behandling med laserbehandling gör ingen klinisk nytta, visar ny studie.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch