Tomma tidböcker hot mot privattandläkarna
”Det är värst för de privattandläkare som har en stor andel äldre patienter”, säger Merit Lindberg. Foto: Colourbox

Tomma tidböcker hot mot privattandläkarna

Coronakrisen 30 apr 2020
Dela artikeln
Tandvårdsbranschen drabbas hårt av coronapandemins konsekvenser. De flesta privata kliniker klarar troligen en kortare period av tomma tidböcker, men på sikt behövs stöd för att klara fasta kostnader. Annars går många mindre företag omkull, tror Patrik Andrén, ordförande för TEV, och Merit Lindberg, Privattandläkarnas vd.

”Vi mår bra och patienterna kommer fortfarande till oss. Alla ser en stor minskning men det verkar som de flesta än så länge håller igång sina mottagningar.” Lägesrapporten är daterad den 31 mars och kommer från Patrik Andrén, privattandläkare i Västerås och ordförande för Sveriges Tandläkarförbunds riksförening Tandläkare egen verksamhet, TEV. Den låter kanske ganska positivt, men själv har han de senaste veckorna bara arbetat på förmiddagarna och funderar intensivt på hur ekonomin ska hålla på sikt.

Patrik Andrén TEV privattandläkare

Patrik Andrén

– Det finns en oro för intäkterna och jag ser ju att vi skulle behöva korttidspermittera, men då jag känner en ovisshet kring vilka kriterier som gäller för utbetalning väljer vi i nuläget att avstå. De flesta privattandläkare som varit igång några år känner nog att de klarar en kortare period av stiltje, det är ju snart sommar då man ändå planerar för ledigheter, men det kan inte hålla på så här i sex månader, säger han.

Patrik Andrén noterar att coronasituationen även får följder som är svåra att förutse, till exempel vad våra patienter kommer att prioritera då allt är över. Kommer de fortfarande att välja förebyggande tandvård?

Slopade arbetsgivaravgifter

Ett problem för många privata vårdgivare är bankernas attityd till att låna ut pengar.

– Bankerna är trots krispaketen inte jättegenerösa, mitt intryck är att de är dåligt insatta i tandvården. Vi har precis lyckats förhandla till oss en checkkredit, men det satt långt inne. Slopade arbetsgivaravgifter skulle vara ett mycket bättre stöd för oss privattandläkare, menar han.

Smittskyddsregler

En ständig fråga i rapporteringen om covid-19 är tillgången på skyddsutrustning. I Västmanland tycker Patrik Andrén att det sedan tidigare finns ett bra samarbete mellan privattandvården, folktandvården och regionens beställarenhet, och en förfrågan har gått ut kring tillgången på material.

– Vi följer de smittskyddsregler som redan finns, använder handskar, munskydd och visir/skyddsglasögon och beställer som vanligt via depåerna.

Vad gäller den nationella samordningen av materialtillgång har den enligt Patrik Andrén hittills inte märkts av för privattandvårdens del.

– Ett samråd vore ju mycket klokt, det är ju viktigt att de inte glömmer bort tandvården.

Tillgång på skyddsutrustning

Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna, är inne på samma linje.

Merit Lindberg Privattandläkarna

Merit Lindberg

– Socialstyrelsen har kommunicerat att de kommer att ta hänsyn till tandvården när det gäller den nationella samordningen av tillgången på skyddsutrustning. Insikten finns att tandvården måste kunna jobba, att det är viktigt för folkhälsan på sikt.

Även Merit Lindberg konstaterar att tandvårdsbranschen drabbas hårt av coronapandemins konsekvenser.

– Det handlar om både hälsa och ekonomi. Dels finns det ju en smittorisk i kontakten med patienter, men det handlar också om sjukskriven personal och en minskad besöksfrekvens. Privattandläkarna har en stor andel äldre patienter eftersom ungefär 80 procent av dem som är 70 år eller äldre går privat.

“Försvinner patienterna så försvinner intäkterna, och en småföretagarbransch som privattandvården kan inte stå utan intäkter alltför lång tid.”

Tandvårdsbranschen är i grunden välmående, påpekar Merit Lindberg; patienterna är nöjda, svensk tandvård håller hög kvalitet och patienttrycket är högt, och på lång sikt kan branschen överleva och blomstra igen om man får tillräckligt stöd under den här perioden, tror Merit Lindberg.

– Men patientintäkterna är de enda intäkter man har. Försvinner patienterna så försvinner intäkterna, och en småföretagarbransch som privattandvården kan inte stå utan intäkter alltför lång tid.

Stor andel äldre patienter

Merit Lindberg anser att det nu är skarpt läge för politiker att visa vad man vill ha för tandvård. Hur många företagare som riskerar att slås ut är svårt att säga. Tiden avgör.

– Det är värst för dem som har en stor andel äldre patienter, konstaterar hon.

Avskaffa vårdmomsen

Privattandläkarna driver bland annat frågan om att avskaffa vårdmomsen och har skickat brev till Skatteverket med önskemål om att åtminstone tillfälligt ta bort den. Merit Lindbergs bild är att vårdmomsen skapat merkostnader i tandvården, men hon har inga siffror. Hon anser att TLV, Tandvårds- och läkemedelsverket, borde har räknat på detta när referenspriserna uppdaterades inför 2020.

– Vi tycker att man i det här läget ska betrakta en inhyrd sjukvikarie som en tjänst knuten nära vården och inte som personaluthyrning, vilket är momspliktigt.

Liksom personalkostnader är hyror en tung fast kostnad för en mottagning, som därför skulle ha stor nytta av att få stöd till hyran.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Coronavirus/covid-19"

Coronakrisen slår hårt mot tandvårdskedjorna

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbar landets privata tandvårdskedjor hårt. Hemtandvården på äldreboenden påverkas särskilt mycket, men även generellt märks en tydlig nedgång.
2 jun 2020
29

Videokonferens om tandvården i coronatider

CORONAKRISEN Nästan 1800 personer deltog i dag i en internationell videokonferens om tandvården och covid-19. Från Sverige talade Pia Skott och Andreas Cederlund, båda chefer inom Folktandvården Stockholm.
12 maj 2020
84

Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester

Coronakrisen Regeringen har i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat att under en tid placera Harriet Wallberg som testkoordinator på Folkhälsomyndigheten för att samordna dialogen med regionerna för storskalig testning av pågående infektion för covid-19.
8 maj 2020
12

Testar videovård i coronatider

DIGITAL MOTTAGNING Folktandvården Region Örebro Län har öppnat en digital mottagning. Den allra första patienten var ett förkylt barn som hade ramlat och slagit sin tand.
6 maj 2020
104

Coronakrisen drabbar hemtandvården hårt

CORONAKRISEN Oral Care specialiserar sig på hemtandvård på äldreboenden. Verksamheten har stannat av nästan helt under coronakrisen. Fortsätter intäkterna att vara låga framöver räcker inte permittering, enligt företagets vd Niclas Palmstierna.
30 apr 2020
202

Utbildar tandläkare på stängda kliniker

Kompetens När stora delar av verksamheten stängdes på grund av spridningen av covid-19, tog man inom Folktandvården Stockholm vara på tiden och satsade på ett kompetenslyft för alla sina allmäntandläkare.
5 maj 2020
117

Framtidstro trots dålig tajming

CORONAKRISEN Mitt i coronakrisen har Karlskoga fått en ny tandvårdsklinik. Men invigningsfesten för runt 100 gäster fick ställas in och blivande patienter vill komma först längre fram.
29 apr 2020
169

Branschorganisationen Privattandläkarna efterlyser stödåtgärder

Corona Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet. En avgörande skillnad mellan tandvård i privat respektive offentlig regi är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Därför behövs det en särskild tandvårdsakut för de privata tandvårdsföretagen anser branschorganisationen Privattandläkarna.
29 apr 2020
93

Minusresultat i miljoner förväntas

Coronakrisen Ekonomin faller fritt men kommer i andra hand när tandvården hanterar Coronakrisen. “Man får hålla ett stadigt tag i sargen och hoppas på det bästa”, säger Gunilla Swanholm, ordförande i Folktandvårdsföreningen.
28 apr 2020
18

Praktikertjänst går på sparlåga

CORONAKRISEN Praktikertjänst har korttidspermitterat cirka 3 000 personer inom tandvård med anledning av coronakrisen. De allra flesta arbetar nu bara 40 procent.
27 apr 2020
71

Tandvårdspersonal rycker in i coronavården

Coronakrisen Tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister över hela landet är redo att delta i vården av patienter som drabbats av Coronaviruset. “Det här är bara början, det kommer bli fler”, säger Marie Eriksson, tandvårdschef i Region Värmland.
23 apr 2020
545

Stopp för aerosolbildande borrar hävs

CORONAKRISEN Borra går bra, men använd kofferdam – inte bara vid rotbehandlingar utan även vid fyllningsarbete. Det är Folktandvården Västra Götalands nya strategi i coronatider.
17 apr 2020
206

Testningen tar fart

Coronakrisen Just nu arbetas det intensivt för att utöka provtagningskapaciteten för covid-19. Förutom regionernas normala provtagningskedjor har flera alternativa kedjor kommit igång med hjälp av aktörer som ställt om sin verksamhet.
17 apr 2020
16

Corona sätter stopp för aerosolbildande borrar

CORONAKRISEN Folktandvården Västra Götaland stoppar aerosolbildande behandlingar på grund av coronaviruset.
9 apr 2020
288

IVO vill ha tips om brister

IVO Nu förtydligar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, möjligheten att tipsa och lanserar ”Tipsa IVO!” där vem som helst kan lämna information om brister inom tandvård, vård och omsorg.
3 apr 2020

Coronapatienter behandlas i trailer

CORONAKRISEN Patienter med coronasymtom som behöver akut tandvård behandlas nu i en tandvårdstrailer vid Gävle sjukhus.
3 apr 2020
340

Ny webbplats ska göra det lättare att plugga

STUDENT Blivande tandläkare ska kunna studera effektivare med hjälp av artificiell intelligens, modern pedagogik och en duktig students anteckningar. Det är tanken bakom tandlakarprogrammet.se.
2 apr 2020
137

Tandvården kan bli dyr på grund av Corona

CORONAKRISEN Regeringen ger inte grönt ljus att på grund av coronakrisen förlänga perioden då tandvårdens högkostnadsskydd gäller.
1 apr 2020
147

Coronapatienter tas emot för akuttandvård

CORONAKRISEN Folktandvården Skånes akutklinik i Limhamn tar emot personer med misstänkt covid-19-smitta. Kliniken har en särskild ingång för sjuka patienter.
31 mar 2020
185

Fler åtgärder för jobb och omställning

A-kassa Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar ytterligare åtgärder för att mildra coronapandemins konsekvenser för jobb och ekonomi. Bland annat slopas fribeloppet för dem som får studiemedel.
31 mar 2020
11

Dentallabb 3D-printar visir till sjukvården

CORONAKRISEN Ett dentallaboratorium i Malmö 3D-printar nu skyddsvisir till sjukvården. 200 visir levereras till Ystad lasarett i dag.
30 mar 2020
786

Praktikertjänst ställer in aktieutdelningen

CORONAKRISEN Praktikertjänst ställer in aktieutdelningen för 2019 om årsstämman säger ja i maj. Förslaget kommer från bolagets styrelse, med tandläkaren Urban Englund i spetsen.
30 mar 2020
109

Flera regioner fokuserar på akuttandvård

Covid-19 På grund av den pågående spridningen av coronavirus stänger nu Folktandvården i flera regioner för allt utom akuttandvård.
25 mar 2020
48

Status inom Folktandvården

Corona I vissa regioner ger Folktandvården endast akuttanvård, i andra har man stoppat aerosolbildande behandlingar och i ytterligare andra håller man öppet nästan som vanligt.
21 apr 2020

Två självtester för covid-19 förbjuds

Covid-19 Två självtester för covid-19 som marknadsförs i Sverige förbjuds nu av Läkemedelsverket. Ett av testen säljs av ett företag som även säljer tandblekningsprodukter.
24 mar 2020
69

3 200 varslas inom Praktikertjänst

KORTTIDSPERMITTERING Praktikertjänst varslar om korttidspermitteringar av cirka 3 200 personer inom tandvård från och med den 30 mars.
24 mar 2020
804

Blodad tand ställer frågor om corona

Covid-19 Den odontologiska podden Blodad tand fördjupar sig i sitt senaste avsnitt om hur tandvården ska tänka kring spridning av coronavirus/covid-19.
23 mar 2020
60

Folktandvården Stockholm stänger kliniker för att spara sjukvårdsmaterial

Covid-19 Sjukvården i region Stockholm börjar få kritisk brist på material. Folktandvården i regionen stänger därför tillfälligt nio kliniker från och med fredag 20 mars, och ytterligare 34 kliniker på måndag 23 mars.
20 mar 2020
732

Webbkurser om coronaviruset

COVID-19 Karolinska institutet har tagit fram två webbkurser om smittskyddsrutiner och triagering vid misstänkt smitta av coronaviruset covid-19.
18 mar 2020
188

All högskoleutbildning ska ske på distans

Covid-19 Tisdag 17 mars gick regeringen ut med rekommendationen att all högskoleutbildning ska ske på distans. Det innebär bland annat att man gör avsteg från kursplaner och planerade examinationer vid landets tandläkarutbildningar.
17 mar 2020
33

Distansundervisning införs på tandläkarhögskolan i Malmö

Covid-19 Malmö universitet meddelar idag att man nu övergår till att undervisa och examinera på distans i så stor omfattning som möjligt.
16 mar 2020
73

Flera evenemang ställs in

Covid-19 Flera evenemang som skulle ha ägt rum under våren har ställts in på grund av spridningen av covid-19. Nu ställs även FDI World Dental Congress som skulle hållas i september in.
16 mar 2020
21

Socialstyrelsen får ansvar för inköp av vårdmateriel

Covid-19 Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning. Myndigheten får även ansvar för att fördela och omfördela sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.
16 mar 2020
27

Stor konferens inställd i sista minuten

Covid-19 Rädslan för coronasmittans utbredning gör att världens största odontologiska konferens, IADR, med mycket kort varsel ställer in hela evenemanget. Konferensen skulle ha hållits den 18-21 mars i Washington DC i USA.
11 mar 2020
44

Sverige ger 40 miljoner till WHO:s krisfond

Covid-19 Regeringen har beslutat att bidra med 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krisfond, som ska göra det lättare att agera vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Detta med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset.
24 feb 2020
20
Coronavirus/covid-19

Tema

Coronavirus/covid-19

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch