Utredare vill inte röra momsen

Det är försiktighet som präglar slutbetänkandet i utredningen Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (SOU 2021:40). Det innebär att olikheterna inom EU består.

Nyheter

Nytt nummer: Nummer 7

Nu kan du läsa Tandläkartidningen nummer 7. Läs om vårdmomsutredningen, om längre revisionsintervall på Gotland, om tandvårdens influerare och porträttintervjun med Gunilla Klingberg.

Nyheter

Vårdmomsen måste bestridas

Domen HFD 2020 ref 35 den 31 augusti 2020, som Tandläkar­tidningen har ett referat av i nummer 8/2020, är bara en av flera domar som Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avdömt i vårdmomsfrågan. Som erfaren skattejurist och expert på moms ser jag kritiskt även på denna dom. Det skriver skattejuristen Mikael Edman i ett debattinlägg.

Nyheter

Vårdmomsfråga avgjord i domstol

En inhyrd tandläkares tjänster är att betrakta som personaluthyrning och ska momsbeläggas, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Nyheter

Tomma tidböcker hot mot privattandläkarna

Tandvårdsbranschen drabbas hårt av coronapandemins konsekvenser. De flesta privata kliniker klarar troligen en kortare period av tomma tidböcker, men på sikt behövs stöd för att klara fasta kostnader. Annars går många mindre företag omkull, tror Patrik Andrén, ordförande för TEV, och Merit Lindberg, Privattandläkarnas vd.

Covid-19

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons