TT höjer medlemsavgiften
Ordförande Chaim Zlotnik talar med de 21 lokalombuden vid Tjänstetandläkarnas föreningsmöte år 2019. Foto: Urban Alsenmyr

TT höjer medlemsavgiften

Årsmöte 3 dec 2019
Dela artikeln
Högre medlemsavgift, höjda arvoden för styrelseledamöter och mer fokus på fysisk arbetsmiljö. Det var några av besluten vid Tjänstetandläkarnas föreningsmöte 2019.

På Tjänstetandläkarnas årsmöte beslutades att höja medlemsavgiften med 84 kronor per år till 5 364 kronor för fullbetalande medlemmar.

Detta för att täcka kostnaderna för att fortsätta bedriva föreningens verksamhet på samma sätt som de senaste åren. Man budgeterar samtidigt för ett ökande antal fullbetalande medlemmar.

Föreningens största utgiftsposter är löner och sociala avgifter, samt avgiften till Sveriges Tandläkarförbund.

Under mötet beslutades också att höja arvodena till styrelseledamöter med 2,8 procent jämfört med år 2019.

Vid mötet förrättades val av revisionsbolag, där man fortsätter med det nuvarande, omval av Philip Mundt och Eine Ståhl som revisorer och av Lars Hagerström som revisorssuppleant.

Man beslutade också att åter lyfta in den fysiska arbetsmiljön i verksamhetsplanen för år 2020. Andra punkter i verksamhetsplanen som diskuterades var policyerna att chefer inom tandvården i första hand ska vara tandläkare, och att karensbeloppet för tandvårdsstödet bör avskaffas.

Inga motioner eller propositioner hade inkommit till mötet.

Av föreningens 23 lokalavdelningar var 18 närvarande, vilket innebar att mötet samlade 21 lokalombud plus Tjänstetandläkarnas styrelse, revisorer och kanslipersonal.

Om Tjänstetandläkarna

Tjänstetandläkarna har ungefär 3600 verksamma medlemmar och cirka 400 pensionärer.

Runt en av tio medlemmar är privatanställd, medan majoriteten arbetar inom Folktandvården.

Källa: tjanstetandlakarna.se

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch