Vårdgivare föreslås hantera patientklagomål

Delbetänkande 3 mar 2015
Dela artikeln
Patienter som har klagomål på vården ska i första hand vända sig till vårdgivaren och inte till IVO. Det föreslår regeringens utredare.

Enligt Klagomålsutredningen, som leds av Anders Printz, är dagens klagomålssystem för hälso- och sjukvård otydligt för patienterna. Dessutom brister samordningen eftersom det inte finns någon aktör som har det övergripande ansvaret för klagomålshanteringen.

Därför föreslår utredningen i ett delbetänkande att vårdgivaren ska ha ansvar för att hantera patientens klagomål. Vårdgivaren ska ge patienten en förklaring till vad som har hänt, varför det hände och vilka åtgärder som ska vidtas för att händelsen inte ska upprepas. Patientnämnderna ska enligt förslaget få en mer stödjande funktion.

Klagomålsutredningen föreslår att de nya bestämmelserna skrivs in i både patientsäkerhets- och patientlagen och börjar gälla den 1 juli 2016.

I delbetänkandet föreslås också att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, endast ska utreda ärenden där det finns ett särskilt behov av en oberoende och formell prövning. Om utredningsskyldigheten begränsas kan myndigheten istället få mer tid att utveckla och bedriva ordinarie tillsyn av vården, skriver utredningen.

Läs Tandläkartidningens tidigare artikel Klagomål på vården utreds.

Läs hela delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården.

 

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch