Vart femte läkemedel kan ge smakförändringar
Smakförändringarna handlade bland annat om att läkemedlen orsakade en bitter eller metallisk smak eller en dämpad smak­upplevelse.

Vart femte läkemedel kan ge smakförändringar

Forskning 10 dec 2019
Dela artikeln
Ett av fem läkemedel kan ha smakförändring som biverkan, visar en nederländsk genomgång.

Läkemedel mot systemiska sjukdomar kan orsaka biverkningar som påverkar patienternas orala status. Den vetenskapliga tidskriften Oral Diseases publicerar nu en artikelserie där de belyser dessa biverkningar och de läkemedel som orsakar dem. Först ut är smakförändringar.

I en genomgång av den nederländska läkemedelsinformationsdatabasen Informatorium Medicamentorium omfattande 1 645 läkemedel fann forskarna att 314 läkemedel, eller 19 procent, hade smakförändring angiven som biverkan.

Bitter smak

Hos fyra av tio läkemedel som orsakade smakförändringar var biverkan vanlig eller mycket vanlig och där återfanns läkemedel som dia­betesmedlen liraglutid och metformin, astmamedlet budesonid, glukokortikoiden sulfasalazin, en lång rad cancerläkemedel och den blodtryckssänkande ACE-hämmaren kaptopril.

Smakförändringarna handlade bland annat om att läkemedlen orsakade en bitter smak, en metallisk smak, en dämpad smakupplevelse eller – som i fallet disulfiram, mer känt som Antabus mot alkoholmissbruk – en bismak av vitlök. Fyra av tio läkemedel som orsakade smakförändringar hade även muntorrhet som biverkan.

Påverkan på smaklökarna

Mekanismen eller mekanismerna bakom smakbiverkningarna är ännu inte klarlagda, men flera tänkbara mekanismer finns föreslagna. Många av dem handlar om påverkan på smaklökarna antingen direkt vid oralt intag, genom diffusion ut i saliven eller ansamling i smaklökarna efter lång tids användning, något som skulle kunna förklara smakbiverkan som kan uppstå månader eller år efter behandlingsstart med litium.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch