Förlorat luktsinne behöver tidig träning

Förlorat luktsinne behöver tidig träning

Att upptäcka ett förlorat luktsinne är viktigt av flera skäl. Dels är det ett symtom på covid-19-infektion, dels behöver den som har drabbats träna sinnet för att det ska fungera bra igen.

Covid-19

Många covid-19-patienter tappar tidigt smak och lukt

Akut förlust av lukt- och smaksinnet skulle kunna användas som en tidig identifiering av patienter med misstänkt covid-19-infektion, föreslår forskare efter den första systematiska genomgången av tillgängliga data.

Covid-19

Vart femte läkemedel kan ge smakförändringar

Vart femte läkemedel kan ge smakförändringar

Ett av fem läkemedel kan ha smakförändring som biverkan, visar en nederländsk genomgång.

Forskning

Klarare bild av smärtsjukdomen BMS

En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin bidrar till att bilden av den orala smärtsjukdomen Burning Mouth Syndrome, BMS, klarnar något.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons