Annons

Annons

”Dags för indikatorer för god barntandvård”

Inför indikatorer för god barntandvård, föreslår pedodontisten Christer Ullbro.

Vuxentandvården har fått nationella indikatorer för god tandvård. Det är dags att formulera liknande indikatorer för barn- och ungdomstandvården. Det anser Christer Ullbro, chef på pedodontiavdelningen vid Odontologiska institutionen i Jönköping.
Han förde fram synpunkten vid årets odontologiska riksstämma i samband med ett symposium om hur barn- och ungdomstandvården kan förbättras. I dag finns det riktlinjer, vårdprogram, kvalitetsprogram eller liknande i de flesta landsting, men de varierar.

”Långa väntetider inte acceptabla”

Christer Ullbro anser också att det är oacceptabelt med långa väntetider för barn som får remiss till pedodontist. Barn kan få vänta upp till 20 månader på första besöket. Väntetiden från remiss till första besök hos pedodontist varierar i landet. Medeltalet är drygt fem månader. Andelen barn som behandlas av pedodontist har ökat från 1,3 procent 2003 till 1,6 procent 2008, men antalet pedodontister har inte ökat.
För att förbättra tillgängligheten är prioriteringar nödvändiga. Christer Ullbro rekommenderar ett konsultativt remissförfarande. Många problem kan lösas med ett bra samarbete och kommunikation mellan barntandvården och specialisttandvården, anser han.

Fler remisser till pedodotister

Antalet remisser till pedodontikliniker ökar – om det finns pedodontister att remittera till, sade Raimo Pälvärinne, tandvårdsdirektör vid folktandvården i Östergötland, vid symposiet. Att trycket ökar på pedodontiklinikerna beror mycket på att det finns fler orutinerade tandläkare inom folktandvården, tror han. Andra orsaker kan vara att det finns färre erfarna tandläkare att konsultera på den egna kliniken och att föräldrar är mer upplysta och krävande än tidigare.
De ekonomiska förutsättningarna inom barntandvården har inte försämrats, och barnen får inte generellt sämre tandhälsa, enligt Raimo Pälvärinne. Däremot ser han polariseringen mellan god och sämre tandhälsa som ett bekymmer, eftersom ersättningen är lika för alla. Det bästa sättet att förbättra barnens tandhälsa är att ge föräldrarna en högskoleutbildning och fördubbla deras löner, skämtade han.

”Beställaren måste bli tydligare”

Beställaren kan bidra till bättre vårdkvalitet inom barn- och ungdomstandvården genom att ge tydliga uppdrag med rätt detaljeringsnivå. Det anser Hans Forsberg, strateg med ansvar för beställning och uppföljning av Västerbottens läns landstings tandvård.
– Vi måste bli tydligare om vad vi vill ha utfört, sade han vid symposiet.
En bra uppföljning av tandvården kan också bidra till bättre kvalitet. Han vill även ha ett ersättningssystem som styr mot att tillfredställa behov jämlikt. Mer pengar ska gå till barn i områden där många har dålig oral hälsa.
Janet Suslick

Upptäck mer