Annons

Annons

Dags för nya efterhandskontroller

Listan över vad Försäkringskassan ska efterhandskontrollera i tandvården under nästa år innehåller nio åtgärder och fem andra punkter.

Vid ett symposium under riksstämman avslöjade Försäkringskassans Håkan Lundh vad nästa års efterhandskontroller kommer att gälla: åtgärderna 101, 103, 105, 302, 342, 801, 852, 907 och 908. Man kommer också att kontrollera f-skattsedlar och höga ersättningsbelopp och följa upp vissa vårdgivare (misstanke om brott och missbruk av tandvårdsstödet).
 

Version 3.0

Rubriken för symposiet var »Klara kontrollen«. Förutom Håkan Lundh medverkade Johan Blomgren, Socialstyrelsen samt Barbro Hjärpe och Lars Sjödin, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
Barbro Hjärpe slog ett slag för TLV:s handbok i nya versionen 3.0 på nätet:
– Föreskrifter är skrivna på ›juridiska‹ men handboken är skriven på ›odontologiska‹, sade hon. I den finns användbara exempel på hur diagnos/tillstånd ska användas. Där finns också hjälp att hämta i tabeller för utbytesåtgärder.
 

Följ lagen!

Håkan Lundh rekommenderade tandläkare att kontakta Försäkringskassans kundcenter för partner när något blivit fel i rapporteringen, där kan man förklara reglerna.
Johan Blomgren från Socialstyrelsen underströk vikten av att föra journal och att göra det på rätt sätt, enligt patientdatalagen. Han poängterade också att man inte får ersätta daganteckningar med åtgärdskoder som är ekonomiska anteckningar avsedda för bokföringen.
– Daganteckningar ska vara vårdanteckningar.
Vid en omprövning av en behandling är det inte tillåtet att sända in en helt ny journal för behandlingen. Det räknas som fusk, inte som ett misstag.
– Man kan alltid korrigera en journalanteckning men då ska både den gamla och den nya journalen sändas in och korrigeringen ska vara gjord snabbt, sade Håkan Lundh.
Under riksstämman höll de tre myndigheterna också miniseminarier där olika patientfall presenterades.
 
 
 

Upptäck mer