Annons

Annons

Hustrun börjar basa över personalen

I Tandläkartidningens serie om ledarskapsfrågor svarar ledarskapskonsulten Mona von Bahr på vanliga problem.

Fråga:
En gruppraktik får en ny ägare. Med sig har den nye ägaren också sin fru som är tandsköterska. Personalen förhåller sig avvaktande, hon verkar okej, men vems plats ska hon ta och vilken roll ska hon ha? Den nya tandsköterskan arbetar inte som tandsköterska trots att det är en sådan plats hon fyller i organisationen. Hon är snarare en ny chef. Hon basar, styr, kontrollerar allt och alla. Den nye tandläkaren verkar inget märka, eller så vill han inget märka. Det är ändå han som formellt är chef.
Mona von Bahr svarar:
Det är inte helt ovanligt inom tandvården att gifta par arbetar på samma klinik. Är de ensamma på kliniken har det ingen påverkan på andra än dem själva. I det här fallet är det en gruppraktik med fler anställda. Det kan bli komplicerat.
 Toleransen för att rättigheter och förmåner får skifta inom samma yrkesgrupp, särskilt på en mindre arbetsplats, är ofta lägre. Möjligheterna att jämföra sig med varandra är större och skillnaderna märks mer. Helst ska alla inom grup­pen ha samma rättigheter. En annan orsak till att det blir komplicerat är att personalen brukar ha behov av att prata lite »skit« om chefen, helt enkelt skvallra lite, utan att skada. Men det går inte här eftersom tandsköterskan är chefens fru. Konsekvenserna för tandsköterskan kan bli att hon ham­nar utanför och inte blir en i gänget, som de flesta vill vara. Hon får helt en­kelt inte de arbetskamrater hon öns­kar. Dessutom är risken stor att det i stället är tandsköterskan som blir föremål för »skitprat«.
Personalen håller sig avvaktande.
De vet inte riktigt var de har tandsköterskan. Hon är en del av övrig personal men ändå inte. De vet inte vilken roll eller plats hon har eller tar, om de ska behandla henne som kollega, det vill säga tandsköterska, eller som tandläkarens fru?
Hon är ny chef, basar, styr och kontrollerar allt och alla.
Det är lätt att tandsköterskan tar på sig rollen att kontrollera och indirekt styra den övriga personalen, hon sitter ju mitt i smeten och har bra överblick över verksamheten. Tandskö-Mona von Bahr terskan blir den informella ledaren utan att ha mandat från övrig personal. Däremot har hon mandat av tandläkaren att kontrollera de övriga. För tandläkarens del kan det vara bekvämt att frun tar på sig hans roll. Då slipper han vara den som kontrollerar och styr.
Hustrun har helt andra förmåner.
Det är klart att hustrun har andra förmåner än övrig personal. Det kan handla om löneförmåner, ledighet och så vidare. Skillnaderna kan vara svåra att acceptera för övrig personal som utför samma arbete. Risken kan bli att tandsköterskan blir utsatt för destruktiv avund, vilket kan leda till utanförskap och till och med mobbning.
Vad kan chefen göra i den här situationen?
Anställ en annan tandsköterska och låt din fru få utvecklas och växa på en annan klinik. Då får du dessutom ta ansvar och utvecklas i din chefs- och ledarroll. För övrig personal blir det också tydligare och lugnare med en formell chef.
Till sist: Det blir sällan bra för någon när gifta par arbetar tillsammans på samma klinik.

Upptäck mer