Annons

Annons

Kompetens som inte utnyttjas minskar arbetsglädjen

I det här numret svarar ledarskapskonsulten Mona von Bahr på hur man utnyttjar klinikens resurser på ett bättre sätt och samtidigt får nöjdare medarbetare.

Fråga:

På en mellanstor klinik arbetar fyra tandläkare, fyra tandsköterskor och en tandhygienist. Tandhygienisten är ny på kliniken, men trivs inte. Hon känner sig ensam och isolerad, tycker att hennes kompetens inte utnyttjas fullt ut jämfört med där hon arbetade tidigare. Hon vet till exempel att en av tandläkarna har en lång kö men ser till sin förvåning att samme tandläkare skrapar tandsten, han har uppenbarligen aldrig samarbetat med tandhygienister. Vid anställningsintervjun berättade hon vad hon gjort tidigare, men inget av detta verkar ha lämnat avtryck. De verkar mest vilja att hon gör det hon är tillsagd att göra och blir bara irriterade när hon försöker bryta rutinerna genom att berätta att hon kan göra mycket mer. Nu vill hon inte säga något mer och har slutit sig inom sig själv. Vad kan man göra för att förbättra samarbetet med tandhygienisten?

Mona von Bahr svarar:

Tandhygienisten känner sig ensam och isolerad.
Att vara den enda tandhygienisten på en arbetsplats kan många gånger upplevas ensamt. Det kan vara svårt för tandhygienisten att göra sin röst hörd och få sina behov tillfredsställda gentemot de andra yrkesgrupperna som har flera representanter som stöttar varandra. Tandhygienisten befinner sig mellan tandläkare och tandsköterska. Hon, liksom de flesta andra, vill arbeta med hela sin kompetens för att känna sig tillfredsställd och för att utvecklas i sin yrkesroll.
Tandläkarna utnyttjar inte tandhygienistens kompetens.
Den vanligaste orsaken är att många tandläkare inte känner till tandhygienisternas hela kompetensområde. De har inte arbetat tillsammans under utbildningstiden, därför vet de inte vad som ingår i tandhygienistens yrkesområde. Nu har tandläkarhögskolorna börjat samarbeta med tandhygienistutbildningen, då får de redan under utbildningen träna sig i att samarbeta runt en patient. De får då också förståelse för varandras olika roller och kompens. Det främjar det framtida samarbetet.
Tandläkaren skrapar tandsten.
Trots att han har en lång patientkö skrapar tandläkaren tandsten. Det är resursslöseri både ekonomiskt och kompetensmässigt att han utför tandhygienistens arbete. Det är synd att tandläkaren inte förstår att han ska använda sin kompetens till högkvalificerad vård, den vård som kräver tandläkarkompetens. Om tandhygienisten gör det hon är bäst på och tandläkaren gör det som han är bäst på får patienten en optimal vård.
Lång kö.
Tandhygienisten kan avlasta honom den långa patientkön genom att till exempel utföra undersökningarna på revisionsklientelet. Eftersom det ingår i tandhygienistens kompetens att ställa vissa diagnoser kan hon utföra undersökningar och ta röntgenbilder.
Vad kan tandläkarna göra för att förbättra samarbetet med tandhygienisten?
De ska se tandhygienisten som en viktig resurs och att hennes kunskap är ett komplement till deras kunskaper för att patienten ska få optimal vård. Om tandläkaren markerar att tandhygienisten har en viktig del i patientarbetet spiller det över på patienten som blir mer motiverad till tandhygienistbehandlingar. De leder till att patienten blir mer medveten om sina tänder och därför blir också tänderna viktiga för patienten. Tandhygienistbehandling kan därför leda till att patienten blir mer motiverad och intresserad av att få mer högkvalificerad vård av tandläkaren. Det första tandläkarna ska göra är att ta reda på vad som ingår i tandhygienistens kompetens och yrkesområde, först då kan de använda sig av hennes resurser. När det kommer en ny patient till kliniken Mona von Bahr kan en arbetsgång vara att tandläkaren gör en första undersökning på patienten för att bedöma vårdbehovet. Därefter kommer patienten till tandhygienisten som gör en undersökning med röntgen och fickstatus. Därefter gör tandläkaren och tandhygienisten gemensamt en terapiplanering där de tillsammans bestämmer vem som gör vad och i vilken ordning det ska göras.
Till sist: Det är viktigt att tandläkaren informerar och motiverar patienten om vikten av tandhygienistbehandlingar. Tandläkare och tandhygienister som samarbetar är mer förtroendeingivande inför patienterna, något som alla tjänar på.

Upptäck mer