Humant papillomvirus kan vara en orsak till muncancer

Personer med muncancer eller ett förstadium till muncancer har cirka fyra gånger så ofta också humant papillomvirus, HPV, i vävnadsprover från munnen jämfört med friska kontroller. Det kan ett internationellt forskarlag under ledning av den svenske professorn Mats Jontell i Göteborg visa.

Nyheter

Storsatsning på klinisk forskning

Regeringen har insett att kunskapsluckorna inom hälso- och sjukvården måste täppas till och skjuter nu tillsammans med landstingen till mer pengar för klinisk behandlingsforskning.

Nyheter

Svenska tandläkarstudenter skeptiska till tandblekning

Endast var tredje sista-årsstudent på Tandläkarhögskolan i Malmö anser att tandblekning är säkert. Det kan jämföras med att över två tredjedelar av studenterna i avgångsklassen på tandläkarutbildningen i Cardiff i Storbritannien och över tre fjärdedelar av studenterna på sista året i Cork på Irland ansåg det vara säkert. Det visar en gemensam enkätundersökning gjord av forskare vid universitet och högskolor i de tre städerna.

Nyheter

Studier av implantatkirurgi döms ut

Den vetenskapliga kvaliteten hos studier av implantatkirurgi är så låg att det är tveksamt om de kan ge något tillförlitligt stöd för kliniska beslut i vardagen. Det menar två brittiska forskare som har gått igenom samtliga randomiserade, kontrollerade kliniska studier av implantatkirurgi eller proteskirurgi publicerade 2004–2008.

Nyheter

Tandläkartidningen på Facebook

För att tillhandahålla nyheter och information på ett smidigt sätt har Tandläkartidningen nu skapat en sida på Facebook. Här kommer vi kontinuerligt att publicera nyheter och fråga läsarna om tips och råd inför arbetet med olika artiklar.

Nyheter

Rekommendera inte lightprodukter

Konstgjorda sötningsmedel dämpar inte sötsug. Istället säger belöningssystemet "ta mer". Socker i måttliga mängder är bättre än sötningsmedel, anser Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet.

Nyheter

Äldres munhälsa sätts i fokus

Sveriges Tandläkarförbund breddar sitt folkhälsoarbete. Satsningen kallas "Dina tänder – hela livet".

Nyheter

Utbildningskliniker utanför tandvårdsstödet

Utbildningsklinikerna i Stockholm och Malmö står utanför tandvårdsstödssystemet och överväger att fortsätta med det.

Nyheter

Journalsystemet T4 utvärderas

Vilka brister har journalsystemet T4 och hur kan det utvecklas? Journalsystemet utvärderas i ett forskningsprojekt som pågår under 2011.

Nyheter

Friska väljer frisktandvård

Patienter som anser sig ha kontroll över sin egen hälsoutveckling väljer frisktandvård oftare än andra.

Nyheter

Procast Medias ekonomiansvarig polisanmäls

Turerna kring företaget Procast Media fortsätter. Procast Medias tidigare styrelse har nu polisanmält bolagets ekonomiska och redovisningsansvariga.

Nyheter

Sms-påminnelser bryter mot lagen

Tandvården får inte skicka sms för att påminna patienter om tandläkarbesök. Det strider mot patientdatalagen och en föreskrift från Socialstyrelsen.

Nyheter

Antibiotikaresistens uppmärksammas av WHO

I dag uppmärksammar Världshälsoorganisationen (WHO) World Health Day. Årets tema är antibiotikaresistens.

Nyheter

Få driftstörningar hos Försäkringskassan

Under 2010 rapporterades tio miljoner tandvårdsbesök in till Försäkringskassan, vilket är lika många som året innan. Driftstörningarna i IT-systemet har varit få. Det visar kassans årsredovisning.

Nyheter

Killars sämre attityd till tandvård leder till gingivit

Killar har en attityd till tandvård och tandhygien som gör att de oftare drabbas av gingivit. Det är slutsatsen av en japansk studie av drygt 800, icke-rökande, 18–19-åriga universitetsstudenter.

Nyheter

Hittelön till god äldrevård

Var får de mest sjuka äldre riktigt bra vård? Regeringen satsar flera miljarder kronor i "hittelön". Eva Nilsson Bågenholm, ny äldresamordnare på socialdepartementet, leder skattjakten.

Nyheter

Mer tandhälsa för pengarna

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, tandvårdsstödet och Försäkringskassans rapporteringssystem måste vävas ihop för att få en stark koppling mellan dem, anser Nils Oscarson, projektledare för riktlinjerna.

Nyheter

Specialistutbildning för sjukhustandläkare

Landstingen i Uppsala, Örebro, Värmland och Östergötland startar i vår en gemensam utbildning i orofacial medicin.

Nyheter

Munhälsodagen firas 11 september

Internationella munhälsodagen firas runt om i landet lördagen den 11 september. Öppet hus med olika erbjudanden och andra arrangemang ordnas på en rad orter.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons