”Jämlik tandvård” poppis när riksdagen motionerar

Under den allmänna motionstiden i år inkom 31 motioner rörande tandvård. De socialdemokratiska motionärerna var flitigast med 14 motioner, medan det inte inkom någon motion från vare sig Liberalerna eller Kristdemokraterna.

Nyheter

”På många håll finns det inte ens en tandläkare att köa till”

Betydande tandläkarbrist och ojämlik tandvård – i norrlandsregionerna är man trött på utredningar och att skynda långsamt. Frågan om jämlik tandvård engagerade när den debatterades på riksstämmans första dag.

Riksstämman

CED vill se krafttag för tandvården i Europa

Tandläkarbrist på landsbygden, en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar. Det är några av utmaningarna som tandvården i Europa står inför. EU:s medlemsländer måste börja agera för att säkra den framtida kompetensförsörjningen, slår Council of European Dentists (CED) fast i ett uttalande.

Nyheter

Regeringen utreder obligatorisk fortbildning för tandläkare

En särskild utredare har fått i uppdrag av regeringen att se över om krav på kontinuerlig fortbildning ska införas för tandläkare och andra legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård.

Nyheter

Nytt högkostnadsskydd – ett steg närmare

Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att utreda ett förstärkt högkostnadsskydd för tandvård. Framför allt vill man prioritera äldre med dålig munhälsa.

Nyheter

Regeringen vill få koll på egenförskrivningen av läkemedel

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga bland annat tandläkares förskrivning av läkemedel och teknisk sprit som görs utanför den ordinarie vården.

Nyheter

Sänkt åldersgräns och minskat tandvårdsbidrag i regeringens budget

Under 2025 sänks åldersgränsen för fri tandvård till 19 år, dessutom försvinner det dubbla årliga tandvårdsbidraget för personer mellan 24 och 29 år. Det framgår av regeringens budgetproposition som presenteras i dag onsdag.

Nyheter

Regeringen vill att tandvården blir mer lik sjukvården

En ny utredning ska tillsättas med syfte att stöpa om tandvårdens högkostnadsskydd till att mer likna sjukvårdens. Det meddelade statsminister Ulf Kristersson i sitt tal vid riksdagens öppnande.

Nyheter

7,3 miljarder för nytt högkostnadsskydd

Att införa ett nytt högkostnadsskydd för tandvården skulle kosta staten 7,3 miljarder extra om året. Det visar en ny rapport från Praktikertjänst.

Nyheter

Regeringen ger nobben åt tandläkarutbildning i Jönköping

Våren 2022 lämnade Jönköping university på nytt in en ansökan om att starta en tandläkarutbildning. Nu har regeringen fattat beslut frågan och avslår ansökan.

Nyheter

Riksdagen avslog motioner om tandvård

Riksdagen har nu beslutat att säga nej till 50 motioner som handlar om tandvård och läkemedel.

Nyheter

Regeringen vill få stopp på missbruk av lustgas

De negativa effekterna vid missbruk av lustgas är många och allvarliga. Nu ska kunskapen om effekterna av användandet av lustgas höjas inom hälso- och sjukvården.

Nyheter

Ny modell för riskbedömning ska tas fram

Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att ta fram en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Detta för att tandvårdens resurser ska användas mer effektivt.

Nyheter

Regionerna bör betala för tandvård orsakad av våld

Tandvård till våldsutsatta ska inte kosta patienten mer än ett vanligt läkarbesök. Det är regionerna som istället ska ta smällen för att återställa skador efter våld i nära relationer. Det föreslår den statliga utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn.

Nyheter

Högkostnadsskyddet urholkas av höga priser

Trots att högkostnadsskyddets syfte var att åstadkomma rimliga priser visar en ny undersökning från Försäkringskassan att de flesta patienter får betala betydligt mer än referenspriset.

Nyheter

Tandvården hamnar i bakvattnet i regeringens budget

Det sker inga större satsningar på tandvården under 2023. Det framgår av budgetpropositionen som presenterades i tisdags. Samtidigt ger statsbidragen inget utrymme för förstärkningar av barntandvården. Det säger Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik.

Valet 2022

Kristdemokrater får ansvaret för social- och sjukvårdspolitiken

Sveriges nya statsmister Ulf Kristersson (M) har nu presenterat sin regering. Jakob Forssmed (KD) blir socialminister och Acko Ankarberg (KD) sjukvårdsminister.

Nyheter

Nya regeringen vill utreda ett nytt högkostnadsskydd

Ebba Busch (KD) meddelade under en pressträff på fredagen att den nya regeringen ska utreda ett nytt högkostnadsskydd inom tandvården. Det är inte minst viktigt för landets äldre personer, säger hon.

Nyheter

Vill se nationella rekommendationer för antalet tandläkare

Tandläkarbristen slår hårt mot glesbygden. Nu vill vårdföretaget Praktikertjänst att den nya regeringen agerar skyndsamt för att säkra antalet tandläkare på regional nivå.

Nyheter

Tandvården en allt större valfråga

Utspelen duggar tätt så här inför valet. Bland annat har Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kommit med specifika tandvårdsförslag.

Valet 2022

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar politiska förslag och utredningar som berör tandvården.