Annons

Annons

 Funktionshindrad fick vänta ett halvår

En multisjuk tonåring med svår intellektuell funktionsnedsättning kom till en folk­tand­vårds­klinik i Skåne på grund av tandvärk. Bristande remissrutiner gjorde att hon trots rotrester, kariesskadade tänder och parodontit fick vänta ett halvår på tandsanering.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria av Folktandvården Skåne AB. Folktandvården konstaterade att flickan sannolikt hade fått lida i onödan under nästan sex månader. Behandlingen hade fördröjts främst på grund av bristfälliga remissrutiner. I händelseanalysen påpekade folktandvården en lång kedja med fel.
Kvinnan var 19 år när hon kom med sin pappa på akutbesök till en klinik i ­Malmö. Förutom sin intellektuella funktions­nedsättning hade hon cerebral pares, svår epilepsi och var rullstols­buren.
Rotresterna och de kvarvarande tänderna behövde extraheras, enligt flickans ordinarie tandläkare. Flickan ­borde ha remitterats till pedodonti i Malmö enligt Folktandvården Skånes riktlinjer, men remiss skickades i stället till sjukhustandvården.
Sjukhustandvården avvisade remissen och flickan remitterades i stället till pedodontiklinik i Malmö. Enligt händelseanalysen borde pedodontikliniken i Malmö ha hänvisat direkt till pedodontiavdelningen i Lund, men det gjordes inte.
Flickan prioriterades inte högst och skulle få vänta i sju månader. En omprioritering gjordes och då ­planerade man i stället att sanera under narkos i Trelleborg.
Två månader efter allmäntandvårdens bedömning att patienten behövde totalsanering, blev patienten inte godkänd för narkos i Trelleborg. Pedodontikliniken i Malmö borde även då ha remitterat till pedodontiavdelningen i Lund, men kontaktade i stället sjukhustandvården i Lund. Sjukhustandvården i Lund kunde dock inte ta emot patienten eftersom narkos skulle ges i Hässleholm, och där kunde man inte behandla en medicinsk riskpatient.
Remiss skickades då i stället till pedo­dontiavdelningen i Kristianstad, som borde ha hänvisat direkt till pedodontin i Lund. Efter ett par veckor uppdagades det att pedodontin i Kristianstad inte kunde ta emot flickan, som åter­remitterades till pedodontin i Malmö utan behandling. Pedodontin i Malmö kontaktade då patientansvarig läkare. ­
Efter fler turer remitterades flickan till pedodontin i Lund och efter ytterligare två månader fick hon till slut en total extraktion under narkos. Då hade det gått nästan ett halvår sedan hon först sökte tandvård.
För att försäkra att barn och ungdomar i Skåne inom rimlig tid får en god och säker tandvård i narkos, har ett samarbetsavtal utformats.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att de planerade åtgärderna är tillräck­liga, även för patienter med en medicinsk risk i samband med sövning.
Narkostandvård på barn och ungdomar utförs nu på sjukhus i Trelleborg, Malmö, Kristianstad och Helsingborg. För medicinska riskpatienter utförs narkos­tandvården på Skånes universitetssjukhus i Lund.
En tandvårdskoordinator ska tillsättas för att administrera och säkerställa narkostandvården.
IVO påpekar att kunskapen om avtalet måste hållas levande hos de berörda verksamheterna. Det kräver ett fortsatt aktivt arbete med ledning och styrning.
Fall med felaktigt remissförfarande har inträffat tidigare inom Folktandvården Skåne AB, och IVO håller på med en verksamhetstillsyn av tandvårdsbehandling i narkos inom Region Skåne.

Upptäck mer