Annons

Annons

Kommunikation viktigt vid akutbesök

Det kan finnas anledning för folktandvården i Region Uppsala att förbättra sitt sätt att informera patienter och närstående när akuta situationer uppstår. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En åttaårig pojke kom akut till folktandvården för värk i tand 54. Tanden var skadad till pulpan och det fattades ett beslut om att extrahera tanden.
Tandläkaren bedövade med två injektioner och kontrollerade att anestesin hade tagit. Extraktionen påbörjades, men när tanden var på väg att lossna började pojken gråta. Mamman bad tandläkaren att avbryta behandlingen.
Tandläkaren gjorde bedömningen att det var risk för komplikationer om behandlingen avbröts när tanden var ur sitt läge och att det dessutom skulle med­föra extra lidande för pojken. Hon fortsatte att dra ut tanden.
IVO anser att den odontologiska handläggningen var korrekt. Däremot finns det brister i dokumentationen av det som har hänt.
I journalen fanns en bedömning av varför tanden drogs ut. Det stod inget om resultatet av röntgenundersökningen som gjordes och problemen som uppstod i slutet av behandlingen noterades inte i journalen.
Journalen ska bidra till en god och ­säker vård, men den är även viktig som en källa för patienten, för uppföljning och utveckling av verksamheten samt inför tillsyn och rättsliga krav, enligt patient­datalagen (PDL). Därför be­höver anteckningarna vara fylligare, ­anser IVO.
IVO konstaterar att pojken och hans mamma har upplevt händelsen som obehaglig och skrämmande. Därför anser IVO att kan det finnas anledning för vårdgivaren att utveckla sitt sätt att informera patienter och närstående när det uppstår liknande situationer.

Upptäck mer